Izraelští archeologové rozlouskli křižácký nápis

Jeruzalém - V Izraeli rozluštili vůbec první arabský nápis, který tu před 800 lety zanechala křižácká výprava. Podle expertů nebyl arabský nápis zanechaný křižáky dosud nalezen na celém Blízkém východě. Text byl vytesán do bloku mramoru v jedné budově u Tel Avivu. Podařilo se rozluštit slova „Fridrich II., král Jeruzaléma, 1229 od převtělení našeho Pána Ježíše Mesiáše“, nalezený nápis obsahuje rovněž názvy provincií, které spadaly pod kontrolu tohoto panovníka, známého náklonností i znalostí islámské kultury.

„Ten dům, na němž byl nápis o velikosti 60 krát 50 centimetrů nalezen, původně stál ve starém přístavu Jaffy, který římský císař Fridrich II. opevnil,“ uvedl profesor archeologie Moše Šaron, podle něhož jde o bezpříkladný nález.

K titulům Fridricha II. patří také král jeruzalémský. Kvůli sporům s papežem Řehořem IX. Byl exkomunikován. V letech 1228 až 1229 zorganizoval šestou křížovou výpravu, aby získal jeruzalémská území, která dobyl muslimský vojevůdce Saladín. Nechal opevnit Jaffu, ale k dobytí teritoria nepotřeboval zbraně. Na odstoupení Jeruzaléma, Betléma, Nazaretu, Sajdá a Jaffy se dohodl se sultánem Kámilem. Jaffa je dnes připojena k Tel Avivu.

„Fridrich II. byl přítelem muslimů a obdivovatelem islámské civilizace. Jako jediný z křižáků dosáhl svého cíle, aniž byla prolita kapka krve,“ zdůraznil Šaron.