Slovenské vládě došla trpělivost: Od úterý platí nouzový stav

Bratislava – Slovenská vláda dnes kvůli výpovědím lékařů vyhlásila s platností od úterý nouzový stav. Na jeho základě bude moci vedení 15 nemocnic nařídit zdravotníkům, aby nastoupili do práce. Ministr zdravotnictví Ivan Uhliarik novinářům řekl, že povinný nástup do zaměstnání se dotkne pouze desítek lékařů. Stát tak podle něj dokáže zajistit péči o pacienty ve všech 96 nemocnicích.

„Mrzí mě, že odboráři to dohnali do krajnosti a vláda musela vyhlásit nouzový stav,“ řekl Uhliarik. Výpověď podalo asi 2 000 ze 7 000 slovenských lékařů. Někteří si už začali čerpat dovolenou, a nemocnice tak nedostatek zaměstnanců cítí už teď. Lékaři požadují přidat 700 eur měsíčně, kabinet jim od příštího roku ale nabídl necelou půlku.

Nouzový stav umožňuje 90 dní lékaře trestně stíhat, pokud by nechodili do práce. Jde o první mimořádná opatření svého druhu v novodobé historii země. Stát na období nouzového stavu zřídil zvláštní telefonní linky, na kterých se pacienti budou moci informovat o provozu jednotlivých nemocnic. Posíleno bude rovněž operační středisko záchranářů a stavy sanitek.

V 15 nemocnicích chybějí podle vládního materiálu asi tři stovky doktorů. Někteří právníci už dříve zpochybnili, zda výpovědi lékařů jsou důvodem k mimořádným opatřením; tento názor ale širší podporu nezískal.

Do nouzového stavu vláda zahrnula největší nemocnice v Bratislavě a Košicích a zdravotnická zařízení po celé zemi. Povinným službám se lékaři nevyhnou ani v pěti nemocnicích na severu země, jejichž provoz by odchod doktorů prakticky paralyzoval. Vláda na dobu nouzového stavu lékařům s uloženou pracovní povinností zároveň zakázala vstoupit do stávky. V tomto období budou tito doktoři pobírat plnou mzdu, ačkoliv v nouzovém stavu neplatí ustanovení zákoníku práce.

Premiérka Iveta Radičová na tiskové konferenci po mimořádné schůzi kabinetu řekla, že v šesti z 15 dotčených nemocnic nepotrvají mimořádná opatření dlouho. Například bratislavské univerzitní nemocnici prý k zajištění běžného provozu chybí pouze pět lékařů na novorozeneckém oddělení. Premiérka prohlásila, že kabinetu se přijatými opatřeními podařilo zajistit nejen akutní péči o pacienty, ale i plánované zákroky.

Lékařský odborový svaz postup kabinetu kritizoval. „Neznáme rozsah pracovních povinností, neznáme jména, kterým má být pracovní povinnost uložena. Jakmile vláda zveřejní podmínky, budeme lékaře informovat o právních krocích, jak uplatnit ústavní práva u mezinárodních institucí,“ reagoval svaz na vyhlášení nouzových opatření.

Výňatek ze slovenského ústavního zákona číslo 227/2002 o bezpečnosti státu v době války, válečného stavu, výjimečného stavu a nouzového stavu

Čl. 5 Nouzový stav

(1) Nouzový stav může vláda vyhlásit jen za podmínky, že došlo nebo bezprostředně hrozí, že dojde k ohrožení života a zdraví osob, a to i v příčinné souvislosti se vznikem pandemie, životního prostředí nebo k ohrožení značných majetkových hodnot v důsledku živelné pohromy, katastrofy, průmyslové, dopravní nebo jiné provozní havárie; nouzový stav lze vyhlásit pouze na zasaženém nebo na bezprostředně ohroženém území.

(2) Nouzový stav lze vyhlásit v nevyhnutelném rozsahu a na nevyhnutelnou dobu, nejdéle na 90 dnů.

(3) Po dobu nouzového stavu lze v nevyhnutelném rozsahu a na nevyhnutelnou dobu podle závažnosti ohrožení omezit základní práva a svobody a uložit povinnosti na zasaženém nebo na bezprostředně ohroženém území, a nejvíce v tomto rozsahu:

b) uložit pracovní povinnost při zabezpečení zásobování, udržování pozemních komunikací a železnic, zajišťování dopravy, provozování vodovodů a kanalizací, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, výkonu zdravotní péče, udržování veřejného pořádku nebo při odstraňování vzniklých škod


Vláda předem nevyloučila ani nepopulární kroky, jako je rušení oddělení nebo úplné zavírání některých zdravotnických zařízení. Podle premiérky Ivety Radičové by se navíc mělo urychlit uznávání titulů lékařů ze zahraničí, třeba z Ukrajiny.