„Nic není starší než včerejší noviny“ pro Britskou knihovnu neplatí

Londýn - Čtyři miliony novinových stránek obsahuje databáze britského tisku z 18. a 19. století, kterou dnes pro veřejnost na webu otevřela Britská knihovna. Vyhledávání v novinových textech je zdarma, chce-li uživatel novinovou stránku vidět, musí zaplatit. Ceny se v závislosti na časové délce předplatného pohybují mezi sedmi a 80 librami (zhruba 200 až 2 400 korun).

Většina z vystavených novin pochází z 19. století. Do kolekce jsou zařazeny noviny z Británie a Irska, přičemž k dispozici jsou nejen celostátní deníky se všeobecným zaměřením, ale i regionální a odbornější tisk. Archiv se má stát užitečnou pomůckou pro badatele, studenty i zvídavou veřejnost.

Britská knihovna má nejobsáhlejší novinový archiv na světě. Velká většina ze 750 milionů uchovávaných novinových stran je ale k dispozici na mikrofilmech nebo přímo ve svazcích londýnské badatelny. Police, v nichž jsou exempláře novin uloženy, jsou dlouhé 32 kilometrů.

Vystavení obrovského mediálního archivu Britské knihovně umožnila spolupráce s firmou Brightsolid, která loni dokázala denně digitalizovat na 8 000 novinových stran. Dalších 40 milionů stran má v úmyslu převést do on-line podoby v příštích deseti letech.