Zvířecí předpovědi: Rosničky počasí, ropuchy zemětřesení

Londýn – Američtí a britští vědci by se společně s biology a geology chtěli pokusit zjistit, jak zvířata mohou pomoci rozeznat blížící se zemětřesení. Zřejmě totiž dokážou vycítit chemické změny, které nastávají ve spodních vodách před tím, než otřesy nastanou. Vědci tuto souvislost začali zkoumat poté, co si všimli, že předloni krátce před ničivým zemětřesením v italské Aquile ropuchy ve velkém prchaly z vodních nádrží.

Vědecký tým v odborné studii popsal proces, při němž zemská kůra před zemětřesením uvolňuje nabité částice, jež reagují s podzemní vodou. Živočichové, kteří žijí ve spodních vodách nebo v jejich blízkosti, jsou velmi citliví na jakékoliv změny v jejím složení, a tak mohou reagovat na změny, jež v ní nastávají před blížícím se zemětřesením.

BBC připomíná, že ropuchy z Aquily nejsou jediným příkladem toho, kdy se obojživelníci, plazi a ryby chovali podivně krátce před zemětřesením. Například v roce 1975 si lidé v čínském městě Chaj-čcheng všimli toho, že hadi vylézají ze svých děr, i když byla zima. O měsíc později město zasáhly otřesy.

V případě italské Aquily tamní kolonii ropuch sledovala bioložka Rachel Grantová v rámci výzkumu pro svou doktorskou práci. „Bylo to dramatické, během tří dnů se zmenšila z 96 na skoro nulu,“ řekla o „úprku“ ropuch.