„Mliečna“ kampaň se rozlila Slovenskem

Bratislava – Slovenští producenti mléka a mléčných výrobků vytáhli do boje o domácího spotřebitele. V rozsáhlé marketingové kampani, jejíž náklady dosahují téměř jednoho milionu eur, upozorňují nakupující na přednosti slovenských mléčných výrobků a zejména na to, jak je rozpoznat od potravin z dovozu. Reagují tak na soustavný pokles prodeje domácích výrobků.

Kampaň využívá televizní reklamy, billboardy i plochy v nákupních střediscích. Spotřebitele upozorňuje především na to, jak slovenské výrobky rozpoznat. V černé elipse uzavřené označení SK 0-0-1 ES, které slovenské výrobky nesou, totiž není na obalu potraviny téměř vidět, a proto na něj kampaň upozorňuje i nad regály s mléčnými výrobky.

Zahraniční výrobky, které imitují slovenské receptury (například na brynzu, parenicu nebo korbáčky), totiž nemusí v oblasti kvality splňovat slovenské zákony. Požadavek, kdy má např. brynza obsahovat minimálně 50 procent ovčího mléka, tak není naplněn, což snižuje cenu výrobku a zároveň zvyšuje zájem spotřebitelů.

„Slovenský výrobce je pod kontrolou, ale výrobky s názvem brynza, které se dovážejí ze zahraničí, tuto podmínku absolutně nemusí splňovat. Spotřebitel neumí zjistit, o jaký výrobek se jedná, v přesvědčení, že kupuje slovenský výrobek, ve skutečnosti kupuje produkt vyrobený v Polsku nebo jinde v EU,“ upozornil předseda Cechu výrobců brynzy Sven Harman.

Jak ale konstatovala ředitelka Slovenského svazu mlékárenského průmyslu Zuzana Nouzovská, slovenský spotřebitel není patriot a stejně jako ten český se orientuje podle ceny. Cílem kampaně je tento stav zvrátit. „Chceme docílit toho, aby slovenský spotřebitel věděl, který mléčný výrobek je ze Slovenska, a sáhl po něm. To znamená, aby ho kupoval a abychom na Slovensku dokázali prodat více než polovinu výrobků, které vyrobíme,“ popsala záměry kampaně Nouzovská.

Odborníci na marketing ovšem upozorňují na to, že sama kampaň ke zvýšení spotřeby domácích mléčných výrobků nestačí. „Sama o sobě kampaň nedokáže změnit spotřebitelské chování, chtělo by to, aby to mělo větší ideu nad sebou, skoro až hnutí,“ upozornil marketingový expert Marián Timoracký.

Slovenská potravinářská soběstačnost dlouhodobě klesá. Počet hospodářských zvířat klesl za posledních deset let o padesát procent. Spotřeba domácího sýra, na nějž kampaň mj. upozorňuje, činí pouhých 35 procent.