Závěry konference v Riu rozdělily politiky a ekology

Rio de Janeiro - Účastníci konference OSN o udržitelném rozvoji, která končí v Riu de Janeiru, vyzvali k posilování zelené ekonomiky, boji proti chudobě a zajištění potravinové bezpečnosti ve světě. Zatímco politici hodnotí výsledek konference jako „krok správným směrem“, ekologické organizace hovoří o „kolosálním krachu“, protože politici kladou v první řadě důraz na řešení finanční krize, a ne na ekologické a sociální problémy.

Zelená ekonomika je podle závěrečného prohlášení jedním z významných nástrojů udržitelného rozvoje. Účastníci konference však nevolají po stanovení pevných pravidel pro všechny státy, ale naopak zdůrazňují, že je třeba respektovat odlišnosti jednotlivých zemí, zejména rozdíly mezi rozvojovými a vyspělými státy.

Účastníci konference také požadují vytvoření cílů udržitelného rozvoje po vzoru rozvojových cílů tisíciletí stanovených OSN. Podle dnešního prohlášení z Ria je třeba především bojovat proti chudobě, zajistit přístup k jídlu, k pitné vodě a k energii či bojovat proti klimatickým změnám.

Konference Rio+20
Zdroj: ČTK/AP
Autor: Silvia Izquierdo

Očekávalo se silnější prohlášení

Účastníci konference vnímají výsledek jednání jako „krok správným směrem“. Mnozí však dávali najevo, že očekávali silnější prohlášení. „Závěrečné prohlášení hodnotíme rozporně. Nechválíme výsledek, ale je spravedlivé říct, že v textu jsou i dobré prvky,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.

Naproti tomu ekologické organizace jsou výsledkem jednání zklamány. Podle Martina Kaisera z Greenpeace politici zdaleka nepřikládají ekologickým a sociálním problémům ve světě takovou váhu jako finanční krizi.

Pan Ki-mun a brazilská prezidentka Dilma Rousseffová
Zdroj: ČTK/AP
Autor: Silvia Izquierdo