Církev zdolala další bariéru kultur: papež poprvé svatořečil indiánku

Vatikán – Papež Benedikt XVI. napsal další výrazný milník v tisíciletých dějinách svého úřadu. Poprvé v historii katolické církve byla svatořečena severoamerická indiánka. Nejvyššího uznání západní církve se dostalo dívce, která žila v 17. století v době vleklých válek mezi původními obyvateli a evropskými kolonizátory. Kateri Tekakwithaová pocházela z kmene Mohavků, přesto už v dětství přilnula k víře. Ačkoli zemřela již ve 24 letech, údajně se proslavila schopností zázračně uzdravovat lidi.

Slavnostnímu obřadu, kde kromě Kateri papež svatořečil dalších 6 lidí, přihlíželo přímo na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu na 80 tisíc poutníků. Nejméně 1 500 z nich tvořili potomci indiánských kmenů z Kanady, oblečeni do tradičních oděvů. Benedikt XVI. se stal papežem v roce 2005, od té doby stihl svatořečit již 44 osob.

Kateri se narodila ve vesnici kmene Mohavků poblíž dnešního městečka Auriesville ve státě New York. Její osud předurčilo už prostředí, ve kterém vyrůstala. Už její matku, původně zajatkyni kmene, totiž pokřtili a vychovali francouzští misionáři. Kateri jako jediná ze své rodiny dokázala přežít epidemii neštovic a během vleklých válek mezi indiány a kolonizátory se začala zajímat o katechismus. Navzdory představitelům svého kmene udržovala kontakty s frankofonními jezuity. Pokřťěna byla v roce 1676 ve věku 20 let.

Návštěvníci obřadu kanonizace ve Vatikánu
Návštěvníci obřadu kanonizace ve Vatikánu
Více fotek
  • Návštěvníci obřadu kanonizace ve Vatikánu autor: Alessandra Tarantino, zdroj: ČTK/AP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/41/4062/406151.jpg
  • Svatořečení na Svatopetrském náměstí zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/41/4063/406228.jpg
  • Netradiční poutníci na Svatopetrském náměstí zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/41/4063/406226.jpg
  • První kanonizovaná indiánka zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/41/4063/406227.jpg

Až do své smrti žila Kateri ve vesnici poblíž dnešního Montrealu, kde se věnovala studiu víry, léčení a také osvětě dalších indiánů, které odrazovala především od pití alkoholu. Zemřela ve 24 letech. Katolická církev jí posmrtně přiznala několik zázraků. Cesta ke kanonizování ale byla velmi dlouhá právě kvůli faktu, že Kateri nikdy nebyla členem žádného náboženského řádu. Už v roce 1980 ji blahořečil papež Jan Pavel II., což je poslední formální krok před prohlášením za svatou. Přesto trval tento proces dalších 30 let.