Nová egyptská ústava postavení šaríi neoslabí

Káhira - Podle připravované egyptské ústavy zůstanou principy islámského práva šaría hlavním zdrojem legislativy v zemi, stejně jako tomu bylo v ústavě za svrženého prezidenta Husního Mubaraka. Odhlasovalo to shromáždění, které připravilo konečný návrh základního zákona. Zároveň začalo schvalovat jeho jednotlivé články. Vztah mezi šaríou a zákonodárstvím v zemi byl předmětem vleklého sporu mezi islamistickými a liberálními členy ústavodárného sboru.

Ultrakonzervativní salafisté chtěli, aby byla role šaríi významnější, a egyptské zákony tak mohli vykládat muslimští učenci. Liberálové a členové koptské křesťanské církve ale byli proti. Řada z nich již dříve ústavodárný sbor opustila a obvinila islamisty, že se snaží prosadit své názory.

Platnost někdejší ústavy po Mubarakově pádu loni v únoru pozastavila tehdy vládnoucí armáda. Ústavodárné shromáždění připravilo konečný návrh nového základního zákona, který zásadně mění systém vlády v zemi. Mimo jiné omezuje počet funkčních období hlavy státu na dvě a do určité míry zavádí civilní dohled nad vlivnými představiteli armády. Návrh nově obsahuje ustanovení s vysvětlením, co je „principy“ šaríi míněno.

"Šaría je naše ústava" stojí na plakátu egyptských muslimů podporujících právo šaría v nové ústavě
„Šaría je naše ústava“ stojí na plakátu egyptských muslimů podporujících právo šaría v nové ústavě

Ústavodárný sbor hlasuje o každém z 234 článků návrhu ústavy zvlášť. Dokument poté pošle prezidentovi Muhammadu Mursímu ke schválení. O návrhu ústavy pak budou Egypťané rozhodovat v referendu. Islamistické hnutí Muslimské bratrstvo, z něhož Mursí vzešel, doufá, že rychlé schválení pomůže vyřešit nejnovější politickou krizi. Minulý čtvrtek ji vyvolal nový Mursího dekret přisuzující prezidentovi rozsáhlé pravomoci.