Dvanáct světelných let od Země by mohl být život

Washington – Necelých 12 světelných let od Země je nejbližší planeta potenciálně příhodná pro život. Dospěl k tomu mezinárodní tým astronomů. Planeta se nachází u hvězdy Tau Ceti v souhvězdí Velryby. Od počátku 90. let bylo objeveno víc než 800 planet mimo sluneční soustavu, ale jen pár z nich je hypoteticky obyvatelných. Dvanáct světelných let vyjádřeno v kilometrech je 1,135 krát 10 na čtrnáctou. Pro srovnání: Slunce je od Země vzdáleno osm světelných minut (v kilometrech 1,496 krát 10 na osmou).

Kolem hvězdy, která patří k nejbližším sousedům našeho Slunce, pravděpodobně obíhá pět planet, přičemž na jedné z nich by se podle vědců možná mohlo dařit životu, jak ho známe. Vyskytuje se totiž v „obyvatelné“ zóně, tedy v takové vzdálenosti od hvězdy, aby umožňovala existenci vody na povrchu planety v kapalném skupenství. Planeta má hmotnost 4,3krát větší než Země, takže je nejmenší z dosud objevených exoplanet teoreticky příhodných pro život.

Steve Vogt z Kalifornské univerzity v Santa Cruz

„Tento objev je v souladu s naším formujícím se názorem, že takřka každá hvězda má planety a že v galaxii musí být mnoho takových potenciálně obyvatelných planet o velikosti Země. Jsou všude, dokonce hned u sousedů.“


Planety u Tau Ceti jsou poměrně malé a mají minimální hmotnost. Planeta, která je pro život nejpříhodnější, oběhne svou hvězdu za 168 dní. Je ale nepravděpodobné, že by šlo o planetu s pevným povrchem, jako je Země. Její složení není možné určit, vědci ale nepokládají za příliš pravděpodobné, že by měla skalnatý povrch. Podle jedné ze spekulací by mohlo jít o „vodní svět“.

Hvězda Tau Ceti je o něco menší a méně zářivá než Slunce. Je 11,9 světelného roku daleko a na noční obloze je viditelná pouhým okem. Vzhledem k nevelké vzdálenosti a podobnosti se Sluncem se často objevuje ve vědeckofantastických příbězích.

Od počátku 90. let bylo objeveno víc než 800 planet mimo sluneční soustavu, ale jen pár z nich je hypoteticky obyvatelných. Nedávno tým britských a německých astronomů našel 44 světelných let od Země planetu, která je prý ze všech dosud objevených možná nejpříhodnější pro život pozemského typu.