Česko je třetí „nejateističtější“ země na světě

Vídeň - Česká republika obsadila třetí místo mezi „ateistickými státy“ za Čínou a Japonskem, největší podíl věřících na národní populaci naopak vykazuje západoafrická Ghana, kde se za zbožné označilo 96 procent obyvatelstva. O průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 50 tisíc lidí z 57 zemí, informovala rakouská agentura Kathpress.

Podíl věřících je podle výsledků ankety výrazně vyšší mezi hinduisty (82 procenta) a křesťany (81 procent), než mezi muslimy (74 procenta) a židy (38 procent). Z průzkumu kromě toho vyplynulo, že napříč všemi zeměmi je podíl věřících tím vyšší, čím chudší jsou vrstvy obyvatelstva.

Největší podíl osob, které se označily za vyslovené ateisty, má Čína se 47 procenty, následována Japonskem s 31 procenty, Českou republikou se 30 a Francií s 29 procenty. V Rakousku se za přesvědčené ateisty prohlásilo deset procent. Za věřící se v anketě prohlásilo 93 procent obyvatelstva Nigérie a 92 procent Arménie.