Londýnský starosta chce z města „Cyklondýn“

Londýn – Výraznou podporu městských cyklistů připravila pro následující období britská metropole. V nadcházejících deseti letech chce londýnská radnice na úpravu infrastruktury a vznik cyklostezek investovat 64 milionů liber ročně. Projekt má výraznou podporu samotného starosty Londýna Borise Johnsona, jenž je sám velkým propagátorem kola jako městského dopravního prostředku.

Projekt s rozpočtem dosahujícím miliardy liber si klade za cíl vylepšit špatnou dopravní situaci ve městě tím, že nabídne pohodlné alternativní možnosti dopravy. Vedle vybudování nových cyklostezek jde i o lepší značení a zvýšení komfortu cyklistů. Ti si totiž až dosud stěžují na to, že současná podpora jízdy na kole je ve městě značně nevyhovující.

„Velkou výhodou dopravy na kole je, že má pozitivní dopad na zdraví obyvatel a uvolňuje kapacitu silnic pro jiné druhy veřejné dopravy,“ konstatoval starosta Londýna Boris Johnson. „Jízda na kole by navíc měla umožnit příjemným, bezpečným a k životnímu prostředí šetrným způsobem objevovat město.“

Vzorem pro Londýn je dánská metropole Kodaň. Cyklisté jsou si tu rovni s řidiči automobilů či autobusů a i rušné ulice hlavního města jsou pro ně překvapivě bezpečné. Na křižovatkách mají například k dispozici zábradlí, aby se mohli při čekání na zelenou opřít, ulice jsou vybavené i speciálně tvarovanými koši na odpadky. Cyklisté tak můžou odpad vyhodit za jízdy.