Čínští novináři stávkují kvůli cenzuře úvodníku

Peking - Novináři čínského týdeníku Southern Weekly stávkují kvůli cenzuře. Protest vyvolala změna textu novoročního přání, v němž autoři vyzývali k reformám. Zástupci úřadu pro propagandu ale článek upravili na chválu komunistické strany. Vlivné noviny jsou v Číně velmi oblíbené.

Šedesát novinářů listu podalo stížnost na změny v úvodníku, které byly podle nich učiněny na poslední chvíli a bez souhlasu oddělení, které je má na starosti. Pětatřicet žurnalistů listu navíc vyzvalo k rezignaci provinčního šéfa propagandy, kterého osobně ze změn v článku viní. Zdůraznili přitom, že silná a důvěryhodná média jsou klíčová pro každou zemi a jsou nutná i pro vládnoucí stranu. „Pokud média ztratí důvěryhodnost a vliv, jak může potom být slyšet hlas vládnoucí strany a jak může tato strana přesvědčovat lid?“ uvedli novináři ve svém dopise.

Novináři poukázali i na to, že cenzoři změnili titulek a grafiku článku a že po editaci cenzorů se v úvodníku objevily faktografické chyby. Původní verze úvodníku volala po demokracii, svobodě a dodržování práv a povinností daných ústavou. Čínští liberálové upozorňují, že práva zakotvená v čínské ústavě, mezi nimiž je i svoboda projevu a shromažďování, nejsou vládnoucí komunistickou stranou respektována. „Čínský sen je snem o ústavní vládě,“ konstatovalo se v originálním článku. Ve verzi, která nakonec vyšla, se naproti tomu píše, že „čínský sen obrody byl téměř naplněn, díky vůdcům komunistické strany“.

Mezinárodní organizace Reportéři bez hranic zařadila v období let 2011–2012 Čínu na 174. místo ze 179 zemí posuzovaných ohledně svobody tisku. Čína rovněž před několika dny uzavřela internetovou stránku významného proreformního časopisu, který otiskl článek vyzývající k politickým změnám v zemi. Opatření se týká publikace Jen-chuang Čchun-čchiou, která zveřejňuje eseje liberálních politiků ve výslužbě.