Hitler padl ve varšavském ghettu na kolena

Varšava – Adolf Hitler je na kolenou, ani tak se ale Polákům nelíbí a vyvolává rozporuplné reakce. Socha modlícího se nacistického vůdce, vystavená v místě bývalého varšavského ghetta, je součástí výstavy sochaře Maurizia Cattelana. Klečícímu Hitlerovi už za několik dnů někdo zakryl tvář a ruce, na skulpturu 24 hodin denně dohlíží bezpečnostní služba, třebaže veřejnost k dílu nemá volný přístup: Sochu lze totiž vidět jen zdálky okénkem ve vratech, navíc je k divákům otočena zády a vypadá spíše jako klečící dítě.

Klečící Hitler vyvolává smíšené pocity. Podle Střediska Simona Wiesenthala je umístění sochy „bezcitnou provokací, urážející památku židovských obětí nacismu“, s umístěním sochy má problém i hlavní polský rabín Michael Schudrich. Podle jiných názorů dílo ukazuje schopnost zla se skrývat i pod maskou nevinného dítěte a muž, který je zosobněním zla, může na kolenou vzbuzovat dokonce soucit.

Efraim Zuroff, Centrum Simona Wiesenthala:

„Umístit takovou sochu k branám varšavského ghetta je prostě nechutné.“


Většina exponátů výstavy je umístěna v prostorách Centra současného umění ve Varšavě. Pořadatelé výstavu popisují jako umělecký komentář katolického kréda „miluj svého nepřítele“. Výstava ve Varšavě potrvá do 24. února.

Dvaapadesátiletý Cattelan je kontroverzními díly proslulý – jednou z jeho nejznámějších prací je Devátá hodina, ukazující papeže Jana Pavla II. zasaženého meteoritem.