Do Bělehradu se vrátily ostatky posledního krále Jugoslávie

Bělehrad – Do Bělehradu dnes byly přepraveny ostatky posledního krále Jugoslávie Petra II. Karadjordjeviče. Ten před 72 lety utekl do britského exilu, odkud později odešel do USA, kde v roce 1970 zemřel. S převozem monarchových ostatků nesouhlasili američtí Srbové, kteří tvrdí, že král si přál být pohřben v USA.

Na letišti rakev s ostatky čekali kromě králových potomků i premiér Ivica Dačić a zástupci armády. Ministerský předseda označil návrat ostatků jako dobré znamení pro sjednocování Srbů. Bohoslužba se pak konala v bývalém královském paláci v bělehradské čtvrti Dedinje. Státní pohřeb a uložení ostatků do královské hrobky se uskuteční v květnu v mauzoleu Oplenac ve středním Srbsku. Král Petr II. zřejmě bude uložen do hrobky spolu s dalšími členy královské rodiny, jejichž tělesné ostatky se do Srbska teprve vrátí.

Král Petr II. (1923–1970) formálně získal jugoslávský trůn po marseilleském atentátu na jeho otce Alexandra I. v roce 1934. Tehdy mu ale bylo 11 let a až do roku 1941 za něj vládl strýc Pavel, který nakonec uzavřel spojenectví s nacistickým Německem a fašistickou Itálií. Petr II. v roce 1941 regenta Pavla svrhl a pakt zrušil, načež Německo a Itálie Jugoslávii napadly a král Petr II. utekl do Británie. Hlavní roli v odboji postupně převzali komunističtí partyzáni vedení Josipem Brozem Titem a králi loajální vojáci se stále více zaplétali s okupanty. Král se tak ani po skončení války nemohl do Jugoslávie vrátit. V listopadu 1945 byla monarchie zrušena.

/*json*/{"map":{"lat":44.248150255135,"lng":20.684144496918,"zoom":16,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":44.247504684056,"lng":20.683822631836,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/