Politické spektrum: Fair play HNPO, ČSSD, ANO a Strana rovných příležitostí

Praha – Strana Fair Play HNPO zařadila do svého názvu jednu z priorit strany, tedy čestné chování politiků. Její lídr Jan Szotkowský by chtěl prosadit, aby zástupci občanů zvolení ve volbách prosazovali zájmy společnosti. Představitel ČSSD Pavel Poc by v Evropském parlamentu chtěl bojovat za kvalitu a bezpečnost potravin a zabránit dovozu nekvalitních potravin do České republiky. Hnutí ANO by chtělo dosáhnout silnějšího hlasu České republiky v orgánech Evropské unie, jeho představitel Petr Ježek se plánuje zaměřit především na odstraňování překážek bránících prosperitě. Strana rovných příležitostí se zaměřuje na podporu Romů i sociálně vyloučených občanů. Podle jejího lídra Štefana Tyšera by se Evropská unie měla zaměřit hlavně na ochranu rovných práv všech skupin obyvatel Evropy.

ČT postupně představuje priority všech lídrů politických stran a seskupení, které kandidují do Evropského parlamentu.