Evropští bojovníci za islám – jen hrstka, ale velmi hlasitá

Londýn – Skupinka radikálních islamistů vzrušila Londýn. Zdejším muslimům rozdávala letáky vyzývající k podpoře chalífátu vyhlášeného v Sýrii a Iráku organizací Islámský stát. Mnoho muslimů tak vyděsili – většina z nich přišla do Evropy za životem v politicky i nábožensky svobodném prostředí. Ti, kdo nyní vyzývají k podpoře chálífátu – a někteří dokonce odjíždějí do Iráku bojovat – se však v tomto prostředí narodili. Jde o mladé lidi, pro které může podpora radikálně islamistických myšlenek znamenat především projev revolty proti smýšlení rodičů.

Generační revolta má různé podoby – někdo krade a bere drogy, jiný táboří v opuštěných ruinách, mladí evropští muslimové však místo toho odjíždějí do Iráku, aby bojovali za Islámský stát. V Iráku a Sýrii bojuje na straně radikálů mnoho rodilých Evropanů. Zatímco jejich druhové pořádají v Londýně nábory, jejich souvěrci kroutí hlavou. „Zde žiji v bezpečí a užívám výhod svobodné, demokratické společnosti. Domnívám se, že lidé mají z demokracie těžit, ne ji zneužívat. Protože to tito extremisté dělají – zneužívají zdejší svobodu a demokracii,“ míní Farah Suhaílová, která do Londýna uprchla z válkou sužovaného Iráku.

„Chalífát byl znovu obnoven. Nastal úsvit nové éry,“ hlásá leták podporující Islámský stát, který rozdávají islamisté v Londýně. Letáky šířili islamisté i na demonstracích, které pořádají Palestinci proti válce v Pásmu Gazy. „Z právního hlediska nevidím na rozdávání těchto letáků nic nelegálního,“ říká však radikální duchovní Anjem Choudary. 

K boji proti radikálnímu islamismu není vůle

„Může to být kvůli přehnané politické korektnosti, která panuje v  západních zemích a ve strukturách Evropské unie. Může to být i dlouhodobým podceněním tohoto nebezpečí, které bobtnalo v 80. a 90. letech, a nezvládnutou reakcí po událostech 11. září,“ uvedl v Horizontu politolog Miroslav Mareš.


Lidé, které kampaň oslovila, jsou mezi evropskými muslimy naprostou menšinou – ovšem velmi hlasitou. Odmítají demokracii západního typu a volají po nastolení islámských zákonů, které nikdy v žádné muslimské zemi neplatily. Jde většinou o potomky imigrantů, kteří se v západoevropské společnosti necítí dobře a nevědí, kam patří.

Ale jen ti nejzanícenější z evropských a také severoamerických extremistů odjíždějí do ostrých bojů. Vydal se tam například Kanaďan André Poulin, který přijal jméno Abú Muslim. Opustil přátele i lední hokej a odjel na Blízký východ. V boji za Islámský stát loni v létě padl.