Na rakouské sjezdovky raději s pojištěním

Vídeň - Před odjezdem na zimní dovolenou do Rakouska by se měli turisté dostatečné pojistit. Úraz na sjezdovce se totiž může pořádně prodražit. Přeprava záchranářským vrtulníkem v Rakousku vyjde i na tři tisíce eur. Pokud lyžař nehodu navíc zaviní, musí často počítat s odškodněním postiženého; bolestné může dosáhnout velmi vysokých částek. Lyžovat do zahraničí se každoročně vydávají tisíce Čechů, řada z nich ale odjíždí nepojištěna.

Hornorakouská Dělnická komora (AK) radí nešetřit na pojistném a připomíná, že řešení srážky na sjezdovce je podobné jako u autonehod. Vždy je třeba si poznamenat jména a adresy účastníků a případných svědků a událost doložit fotodokumentací a výčtem škod. Z pojištění jsou pak vyjmuty nehody způsobené záměrně, z hrubé nedbalosti nebo v opilosti.

Dělnické komory (Arbeiterkammern) zastupují sociální, kulturní, profesní a ekonomické zájmy zaměstnanců a úředníků. Nabízejí informace a poradenství ze světa práce a k ochraně spotřebitele a poskytují právní pomoc u pracovního a sociálního soudu.