Šternberk zavedl olejové kontejnery, patří k průkopníkům

Šternberk – Město Šternberk na Olomoucku zavedlo speciální kontejnery na použitý potravinářský olej. Nádoby, do kterých mohou obyvatelé ukládat v plastových lahvích olej ze svých kuchyní, zatím instalovali ve třech nejhustěji obydlených částech města. Zatímco třídění plastů, skla či papíru je rozšířené po celé republice, ve sběru oleje patří Šternberk k průkopníkům. Jinde je možné odevzdávat použité rostlinné tuky jen ve sběrných dvorech.

Video Město Šternberk zavedlo olejové kontejnery
video

Město Šternberk zavedlo olejové kontejnery

Zelené olejové kontejnery o objemu 240 litrů jsou zatím v Uničovské, Nádražní a Jiráskově ulici. „Lidé doma přelijí použité rostlinné tuky do použitých plastových lahví a odnesou je do k tomu určených sběrných nádob,“ vysvětloval vedoucí šternberského odboru životního prostředí Antonín Kastrůlek.

Ekologové z Hnutí Duha tuto novinku chválí. „Je to velice dobrá inspirace,“ uvedl vedoucí programu Odpady Ivo Kropáček z Hnutí Duha. I když některá města zavedla sběr oleje jako součást svozů nebezpečného odpadu, moc lidí toho nevyužívá, podobně jako si málokdo zvykl vozit použitý olej do sběrného dvora.

Olej z pánve se hodí k výrobě bionafty nebo pneumatik

Tam olej ze šternberských sídlišť sice skončí, ale postará se o to město. „Olej z nádob převezeme do sběrného dvora, kde se přelije do velkých nádob. Nechá se usadit a pak ho odvezeme přímo ke zpracovateli,“ uvedl ředitel svozové společnosti Jan Horsák. Olej se používá například k výrobě bionafty nebo pneumatik.

Většina lidí vyhazuje olej do kontejnerů s komunálním odpadem, nebo ho lije do dřezů či záchodů. Škodí to životnímu prostředí a také způsobuje problémy v kanalizacích a čistírnách odpadních vod. „Když se vrstva tuku nahromadí, může ucpávat kanalizaci,“ potvrdil vedoucí provozu čistíren odpadních vod šternberské vodohospodářské společnosti Sitka Antonín Šnajdr.

Šternberk má olejové kontejnery jako první v kraji. Představitelé města jsou zvědaví, jestli si lidé na tento nový druh separace svých odpadů zvyknou. „V případě zájmu jsme připraveni počet kontejnerů zvýšit.“