Agentura pro sociální začleňování bude tři roky pomáhat v Ostravě

Ostrava – Agentura pro sociální začleňování zahájila speciální spolupráci s městem Ostrava. Finančně i jinak podpoří snahy samospráv řešit situaci obyvatel takzvaných vyloučených lokalit, kterých je v regionu více než jinde v republice. Bude získávat peníze na sociální bydlení, vytváření pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a prosazovat efektivní změny v zákonech.

Agentura pro sociální začleňování, která spadá pod Úřad vlády České republiky, doposud směřovala pomoc do menších měst. Ostrava je výjimkou. Pro intenzivní spolupráci, která potrvá tři roky, vyčlenila čtyři své koordinátory. „Cítíme velkou odpovědnost. V Ostravě vstupujeme do prostředí, kde je problém sociálního vyloučení větší než jinde,“ uvedl ředitel agentury Martin Šimáček.

Agentura svolává do Ostravy také první zasedání speciální mezioborové legislativní komise, do které kromě legislativních odborníků a zástupců ministerstev přizvala reprezentanty úřadů a organizací z Ostravy a Ústí nad Labem. „Chceme zprostředkovat setkání státních legislativců přímo s lidmi z regionů, kterých se sociální vyloučení nejvíce týká. Komise bude řešit například novelu školského zákona, občanského zákoníku, novelu zákona o zaměstnanosti,“ uvedla náměstkyně ministra Jiřího Dienstbiera Kateřina Valachová.

Agenturu požádalo o pomoc vedení Ostravy. „Nastartovali jsme různé programy, kterými se snažíme sociální vyloučení řešit, například projekt sociální inkluze. Stále však narážíme na dvě zásadní bariéry, které nemůžeme bez pomoci státu překonat - finanční a legislativní,“ uvedl náměstek primátora Ostravy pro sociální věci Martin Štěpánek z ODS.

Agentura se už v roce 2011 snažila řešit situaci v chudých romských lokalitách ve Slezské Ostravě, žádné výrazné změny to ale nepřineslo. Například do některých bloků v obvodu Vítkovice se tamní samosprávě v posledních letech podařilo opravit vybydlené trosky domů a vrátit tam normální život. „Domy jsme opravili a nastavili jasná pravidla. Kdo neplatí, musí pryč,“ prozradil starosta Vítkovic Petr Dlabal z ČSSD.

Video Agentura pro sociální začleňování navázala mimořádnou spolupráci s Ostravou.
video

Agentura pro sociální začleňování navázala mimořádnou spolupráci s Ostravou.

Předseda sdružení Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan míní, že nyní je velká příležitost uskutečnit mimořádné projekty, které by mohly přispět ke snížení sociálního napětí. „Rokem 2014 nastává nová doba financování z evropských zdrojů. Jsou tam miliardy i pro Českou republiku, podmínkou úspěchu projektů je však to, že stát a samosprávy budou v partnerství s nevládními organizacemi, podnikateli a dalšími subjekty,“ uvedl Vishwanathan. To je také strategie Agentury pro sociální začleňování. V městech, ve kterých působí, spolupracuje s různými firmami a organizacemi například při získávání práce pro lidi, které jinak nechce nikdo zaměstnat.