Klášter premonstrátů vydal románské památky i ropné zbytky

Teplá (Karlovarsko) – Na západě Čech pokračuje archeologický průzkum kláštera premonstrátů v Teplé. Byly objeveny základy kostelíka z doby založení kláštera. Výzkum předchází zásadní renovaci historické památky. Na obnovu kláštera půjdou v příštích třech letech státní i evropské dotace za půl miliardy korun.

Čtyřicet dělníků a studentů ze Západočeské univerzity obracejí tuny země pomocí jemných archeologických nástrojů. Nedávno odkryli zatím nejvzácnější pozůstatek dějin. Základy románského kostelíka, který se datují do období založení kláštera v roce 1193, byly pro výzkumníky překvapením. „V této části jsme žádnou sakrální stavbu neočekávali,“ říká Lenka Stárková ze Západočeské univerzity v Plzni.

Nepříjemným překvapením se naopak ukázalo být odkrytí staré vodní elektrárny s kaplanovou turbínou z 20. let minulého století. Projekt celkové obnovy počítá s uvedením do provozního stavu. Komplikaci však znamenají zbytky ropných látek, které se na místo dostaly patrně po roce 1950, kdy v klášteru hospodařila armáda. „Je tu specializovaná společnost, která tu směs vody s ropnými látkami odčerpá a ekologicky ji zlikviduje,“ uvedl Jan Hanuš ze stavebního dozoru.

Podle podmínek pro přidělení dotací musí být renovace kláštera dokončena do konce roku 2014. „Archeologický průzkum neohrozí termín výstavby,“ tvrdí stavbyvedoucí Karel Sládek.