Oprava vysoké pece se chýlí ke konci. Místo tisíců tun železa v ní přes měsíc bylo 250 lidí

V jedné z největších hutí v republice končí unikátní oprava vysoké pece, která se provádí jednou za deset let. Firmu ArcelorMittal Ostrava stála téměř 350 milionů korun. Přímo uvnitř pece bylo více než měsíc 250 lidí.

Video Oprava vysoké pece je téměř hotova
video

Oprava vysoké pece je téměř hotova

„Opravovali chladicí zařízení. Vše stálo více než 330 milionů korun,“ uvedla redaktorka České televize Pavla Daňková, podle níž pec hutníci odstavili už na konci dubna. Zařízení pak několik dnů chladlo.

V peci, která má na výšku 35 metrů, dosahuje při tavení železa teplota 2300 °C. „Za den se zde vyrobí až 3000 tun železa,“ poznamenala Pavla Daňková.

Dělníky už na začátku příštího týdne vystřídá opět železo. Další náročnou opravou projde pec nejspíše až v roce 2021, kdy ji čeká generální oprava.

ArcelorMittal měl vypustit nejméně prachu v historii

Huť ArcelorMittal Ostrava (AMO) uvedla, že loni vypustila do ovzduší 440 tun prachu, což bylo nejméně v její historii. Meziročně klesly její emise o 142 tun. Oproti roku 2003, kdy do huti vstoupili současní majitelé, bylo množství loni vypuštěných emisí čtvrtinové, podnik tehdy vypouštěl do ovzduší přes 2000 tun prachu ročně, uvedli zástupci firmy.

V době před 40 lety přitom vypouštěla tehdejší Nová huť Klementa Gottwalda do ovzduší ročně okolo 40 000 tun prachu, tedy stokrát více než nyní. Ještě v roce 1993 to bylo více než 14 000 tun.

Slezská huť loni o více než 400 tun snížila i takzvané fugitivní emise, tedy emise, které vznikají při manipulaci s prašným materiálem na volném prostranství. V podniku bylo tehdy poprvé celoročně v provozu 13 nových ekologických technologií, jež firma vybudovala za dvě miliardy korun. Huť snížila na historické minimum i emise polycyklických aromatických uhlovodíků včetně benzo(a)pyrenu.

ArcelorMittal Ostrava vyrábí ročně více než dva miliony tun oceli. Výrobky vyváží do více než 40 zemí. Podnik má i s dceřinými společnostmi 7000 zaměstnanců. Patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal.

Firma je jedním z největších znečišťovatelů v kraji. Moravskoslezský kraj patří k oblastem s nejhorším ovzduším v Česku i Evropě. Kromě průmyslu se na tom podílejí i doprava a domácí topeniště, škodliviny pocházejí i ze sousedního Polska. Tamní továrny mají na splnění limitů čas až do příštího roku. Ředitel AMO pro životní prostředí Petr Baranek řekl, že se domnívá, že například v hutích tam pak emise prachu klesnou až o 90 procent.