Domácí čističky mají zelenou. Stát je podpoří 100 miliony korun

Česko podpoří výstavbu domácích čističek odpadních vod. V první fázi má k tomu Státní fond životního prostředí uvolnit na 100 milionů korun. Dotace může pokrýt až 80 procent nákladů. Po splnění předepsaných podmínek mohou lidé získat příspěvek od sta do dvou set čtyřiceti tisíc korun – jeho výše se odvíjí od počtu lidí připojených na čistírnu.

Video Dotace na čističky odpadních vod
video

Dotace na čističky odpadních vod

„Žádosti v hodnotě přes 60 milionů už podalo třináct obcí napříč Českem,“ uvedla redaktorka České televize Markéta Radová.

O peníze mohou žádat lidé prostřednictvím obcí, zejména v těch menších, kde se stavba velkých čistíren odpadních vod nevyplatí, nebo ji není možné postavit. Žádosti budou přijímány ještě letos od 1. listopadu do 30. listopadu příštího roku nebo do vyčerpání dotací. Informovala o tom mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Dotační titul by se mohl týkat například obce Pržna v podhůří Beskyd, kde žije asi tisíc lidí. Napojení na kanalizaci ale na většině území chybí. Mnozí místní tak stále využívají žumpy nebo septiky.

„Máme tři vybetonované komory, přepadové. Do třetí komory jde voda – a kanálem pak do malého potůčku,“ popsala obyvatelka Pržna Alena Švecová funkci svého domácího septiku. Ten by Švecovi mohli nahradit domovní čistírnou odpadních vod.

„Program má smysl, my ho podporujeme, protože v ČR je 1,5 milionu lidí, kteří nejsou napojeni na kanalizační síť nebo na ČOV.“

Marek Síbrt

mluvčí, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

Příspěvek může zahrnovat nákup čistírny, její instalaci a zprovoznění, ale třeba i povinný desetiletý monitoring. V Pržně zjišťovali, jaký by o dotace byl zájem. Pro zapojení obce do programu je třeba, aby si novou čistírnu pořídilo aspoň 30 procent obyvatel z dosud neodkanalizovaných území.

„Zatím to je pouze můj názor, ale dovedu si představit, že by obec do programu vstoupila tím způsobem, že by jednak požádala a jednak spolufinancovala část neuznatelných nákladů,“ sdělil starosta Pržna Petr Blokša (bezpp.).

Podle zástupců Severomoravských vodovodů a kanalizací jsou roční provozní náklady na domovní čistírny nižší než v případě žumpy nebo kanalizační přípojky.

Náklady na čistění odpadních vod
Zdroj: ČT24

V Pržně by mohlo mít čističku odpadních vod 100 až 120 domů. Samozřejmě za předpokladu, pokud se obci podaří uspět v dotačním programu.

Dotace lidé nemohou využít individuálně

Podporu z nového dotačního programu mohou získat svazky obcí, spolky i obchodní společnosti většinově vlastněné obcemi. Navržená soustava čističek musí řešit napojení minimálně 30 procent z celkového počtu evidovaných obyvatel, kteří v obci trvale bydlí, nejsou připojeni ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod.

Dotace tak nebudou moct využít individuálně lidé, kteří trvale žijí na samotách, nebo obydlích vzdálených od obce. „Dotace se nevztahuje na izolovaná řešení, ale na efektivní řešení, proto očekáváme, že obce budou řešit napojení většího počtu obyvatel, minimum je 30 procent evidovaných obyvatel,“ řekla Roubíčková.

Dodala, že povinnost na základě evropské směrnice mají obce nad 2000 obyvatel a pro malé obce se neplánuje. Dotační program je určen jen na trvalé bydlení, ne na rekreační objekty, protože je nutné čističku obsluhovat, poznamenala Roubíčková. Chalupy mívají jímky, které podle ní obecně nejsou neekologické. Problém je tehdy, když prosakují.

Celkově mohou zájemci žádat o uhrazení většiny (80 procent) nákladů na projektovou přípravu, nákup technologie a instalace. Napojit se budou muset v příštích deseti letech na monitorovací síť, která je podmínkou získání dotace. Tím si chce stát pojistit, že se lidé o čističku starají, nebo do ní neoprávněně nezasahují.

Půldruhého milionu lidí není napojeno na kanalizaci 

V Česku není na kanalizaci stále napojeno více než 1,5 milionu lidí. Nedostatečné čištění odpadních vod nebo prosakující jímky a septiky způsobují, že se znečišťují povrchové vody a ohrožují vody podzemní.

Ředitel státního fondu Petr Valdman uvedl, že fond připravil výzvu jako pokračování našeho projektu Chytré obce – hospodaření s vodou. MŽP chce podle ministra Richarda Brabce podpořit nakládání s odpadními vodami tam, kde není možné efektivní řešení na centrální čistírně odpadních vod.

„Jde nám o takzvané decentralizované čištění, které je za určitých podmínek efektivnější než nákladná výstavba rozlehlých stokových systémů,“ dodal.