Brigádníci obnovují lesy po útoku kůrovce i sucha. Do půdy zamíří na 45 milionů sazenic

Zalesňování je v plném proudu. Lesníci ale letos vysadí o pět milionů sazenic méně než loni. Důvodem jsou církevní restituce, které ukrojily 150 000 hektarů z plochy spravované státním podnikem Lesy ČR.

Video Brigádníci vysazují tisíce stromků
video

Brigádníci vysazují tisíce stromků

Škody kvůli suchu a kůrovci na lesních pozemcích jsou vysoké, zjistila redaktorka České televize Monika Fleischmannová. Celkem bude podle ní letos vysazeno na sedmi a půl tisících hektarech bezmála 45 milionů sazenic lesních dřevin. Sází se i v lesích pod hradem Helfštýn na Hranicku.

„Ze sedmdesáti procent jde o listnaté stromy – dub a buk,“ uvedla Monika Fleischmannová s tím, že odborníci usilují o změnu skladby lesa. Tyto stromy jsou totiž odolnější vůči suchu a kůrovci. Brigádníkům ještě zbývá vysadit na 70 000 stromků. Stihnout by to chtěli do dvou týdnů.

Kraj podpoří hospodaření sedmi miliony

Olomoucké lesy dostanou z kraje dotace v celkové výši sedm milionů korun. Finanční příspěvek je určen na opatření, která povedou k zachování a zlepšení stavu lesů, sdělil náměstek hejtmana Milan Klimeš (ANO). Minimální výše dotace byla stanovena na 5000 korun a maximální na 500 000 korun.

„Z nového dotačního programu bude možno žádat o finanční podporu na ochranu lesních porostů, a to výstavbu oplocenek a umělou obnovu opakovanou sadbou po nezdaru zalesnění způsobeným suchem.“

Milan Klimeš (ANO)

náměstek olomouckého hejtmana

Hejtmanství začne žádosti o tyto dotace přijímat 29. května. O rozdělení financí z dotačního programu na podporu lesních ekosystémů by měli krajští radní i zastupitelé rozhodnout v září.

Dotace na hospodaření v lesích poskytoval Olomoucký kraj ze svého rozpočtu od roku 2005. Nový program na podporu lesních ekosystémů navazuje na předchozí dotace zaměřené na podporu hospodaření v lesích, které byly ukončeny loni v červnu.

Těžba dřeva v Moravskoslezském kraji
Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana

Část lesů v Olomouckém kraji v posledních letech postihla kůrovcová kalamita. Zasaženy jsou hlavně rozlehlé lesy ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá i lesy na severu Olomoucka. Správci proto výrazně zvýšili těžbu dřeva, aby zabránili šíření kůrovce, který se přemnožil kvůli suchému počasí. Majitelé lesů navíc budou muset v příštích letech zvýšit investice do zalesnění oblastí zasažených kůrovcem a polomy.

V Olomouckém kraji mají lesní pozemky rozlohu zhruba 184 000 hektarů. Lesnatost Olomouckého kraje je 34 procent. Postupně jsou zalesňovány i některé zemědělsky nevyužívané plochy, takže výměra lesa by se měla zvyšovat.