Chemikálie z Nedvědic jsou ve spalovně. Radioaktivní látky jejich sběratel legálně nezískal

Deset a půl tuny nebezpečných chemikálií z domu v Nedvědicích dorazily do ostravské spalovny. Specializovaná firma tam materiál zlikviduje ve speciální rotační peci. České televizi se také podařilo zjistit, kdo byl muž, který v rodinném domku látky shromažďoval. Kvůli nalezeným chemikáliím vyhlásil jihomoravský hejtman stav nebezpečí.

Část chemikálií z Nedvědic
Zdroj: ČTK

Na první pohled přijel do spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě-Mariánských Horách obyčejný kamion. Jeho náklad mezi ty běžný ale rozhodně nepatří. Přivezl totiž chemikálie shromažďované obyvatelem domu v Nedvědici, který zemřel loni v prosinci. Původní množství odhadovali hasiči na 3 tuny, konečné množství ale přesáhlo 10 tun.

„Jsou to zbytky chemikálií, které jsme zajistili pomocí našeho týmu stálé havarijní služby v Nedvědici,“ Kateřina Kodadová, mluvčí skupiny SITA CZ, která podniká v odpadovém hospodářství a vodárenství. „Postupně zhruba v průběhu týdne ten odpad v naší spalovně komunálních odpadů odstraníme,“ doplnila.

Tamní spalovna denně zlikviduje šedesát tun nebezpečného odpadu, právě její pracovníci proto ve speciální rotační peci průběžně zničí také nalezené chemikálie. Látky se budou ve spalovně likvidovat při teplotách mezi tisíci a dvanácti sty stupni Celsia. Bylo mezi nimi 3500 různých chemikálií včetně výbušných a radioaktivních látek. Běžně se ve spalovně likviduje třeba zdravotnický materiál.

 

Muž pracoval i na univerzitě

Kvůli závažnosti případu vyhlásil jihomoravský hejtman v místě nálezu a okolí stav nebezpečí. V Nedvědici zasahovaly desítky pracovníků. Nebezpečné i jedovaté látky, které vyklízeli, nashromáždil v rodinném domě Jiří V., pro kterého nebyla chemie pouze koníčkem. Pracoval totiž v renomované farmaceutické firmě. Podařilo se mu také získat patent na novou chemickou látku a působil i na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Mluvčí dané společnosti potvrdil, že u nich muž pracoval mezi lety 2010 a 2012 v oddělení farmaceutického vývoje. „Podílel se na vývoji a testování generických léků,“ uvedl mluvčí Filip Hrubý. Naopak na univerzitě strávil pouze jedenáct měsíců. Provázely jej ale velké zdravotní problémy, a tak byl většinu času ve zdravotní neschopnosti.

Radioaktivní látky legálně nezískal

V soukromé firmě ani v univerzitních laboratořích neměl přístup k velkému množství chemikálií. V domě jich hasiči přesto našli několik tun. Na stejné adrese měl Jiří V. do roku 2009 zaregistrované sídlo firmy - jestli s chemií i obchodoval, není jasné. „Podnikání bylo ukončeno ke dni 21. října 2009. To, s čím jmenovaný před sedmi a více lety obchodoval, nám není známo. Ve věci probíhá šetření policie,“ uvedl vedoucí Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů Roman Skřepek.

Policie se ale k případu odmítá vyjádřit - zatím nesdělila ani to, jestli měl Jiří V. k nakládání s chemií povolení. Ale radioaktivní látky, které se v domě taky objevily, legálně podle úřadů nezískal. „Evidentně šlo o materiály, které nebyly v evidenci, jsou to látky historické. To jsou materiály, které pocházejí z laboratoří, které byly zlikvidovány,“ potvrdil ředitel odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení Michal Merxbauer.