Dálnice u Benešova nevznikne ještě deset let, ŘSD ale chystá přestavbu staré silnice

Dálnice D3 by mohla být hotová kolem roku 2028. Ředitelství silnic a dálnic věří, že již nic nezabrání zahájení stavby mezi Prahou a středočesko-jihočeským pomezím v polovině příštího desetiletí. Podstatně dříve ale plánuje ŘSD jiné úpravy – mezi Mirošovicemi a Benešovem rozšíří stávající silnici, kde přibude třetí pruh, přestaví na ní křižovatky a také komunikaci u Benešova zahloubí.

Protože dostavba dálnice D3 potrvá ještě dlouho, silničáři chystají úpravy silnice I/3, po které se z Prahy do Českých Budějovic jezdí nyní. Měla by být třípruhová, u Benešova zahloubená a ze stávajících křižovatek, jimiž se najíždí na silnici I/3 směrem z Benešova, se mají stát okružní. Třípruh mezi Mirošovicemi a Benešovem chce ŘSD začít připravovat již letos. „Nejedná se o zkapacitnění komunikace jako takové, ale umožní to bezpečnější předjíždění,“ poukázal Jan Kroupa.

Benešovští však považují za klíčové spíše další chystané úpravy, které jsou otázkou roku 2018 a následujících let. „Pro město Benešov je absolutní nezbytností vybudování kruhových křižovatek U Topolu a Červené vršky a samozřejmě úsek zahloubení silnice I/3 podél konopišťského zámeckého parku,“ uvedl benešovský místostarosta Jiří Švadlena. Tunel dlouhý 160 metrů by měl stát 690 milionů korun. Za rozšíření silnice potom ŘSD podle odhadů dá 77,8 milionu a stavba dvou okružních křižovatek u Benešova přijde dohromady na necelých sto milionů.

Video Ředitel ŘSD: Mezi Mirošovicemi a Benešovem máme projekt 2+1, což je střídavý dvoupruh
video

Ředitel ŘSD: Mezi Mirošovicemi a Benešovem máme projekt 2+1, což je střídavý dvoupruh

Příprava dálnice pokračuje 

Dálnice D3 sice má být ucelenou spojnicí Prahy, Českých Budějovic a hranic s Rakouskem, kde naváže spojnice do Lince, ale ze způsobu, kterým vzniká, se takřka zdá, že jde o tři docela odlišné dálnice. Nejvyšší prioritu vždy měly stavby na Táborsku a severně od Českých Budějovic, kde ostatně již je významná část dálnice hotová a dostavba až ke krajskému městu je na spadnutí. Horší je to s příhraničním úsekem, avšak největší nejasnosti dosud panovaly kolem úseku ve Středočeském kraji.

Již existující D3 končí na krajské hranici. Ve středních Čechách totiž silničáři dlouho netušili, kudy by vlastně dálnice měla vést. Nyní však již platí varianta, která začíná na křižovatce s Pražským okruhem (tj. dálnicí D0) u Jesenice a dále vede kolem Jílového a jihozápadně od Týnce nad Sázavou k Václavicím, odkud by jednak měla dálnice pokračovat dále na jih ke krajskému pomezí, jednak vznikne také Václavická spojka – přivaděč od Benešova.

Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa uvedl, že jsou hotové dva dokumenty zásadní pro to, aby se o stavbě vůbec dalo uvažovat – středočeské zásady územního rozvoje a také posouzení vlivu na životní prostředí EIA, jež navíc již vzniklo podle nového zákona, netýká se ho tedy problém, který postihl některé další dosud nevznikající stavby, jejichž posouzení je příliš staré. „Dá se říct, že trasa je stabilizovaná,“ podotkl Jan Kroupa.

Nezpochybnitelná však bude trasa středočeské D3 až po vydání územního rozhodnutí, ke kterému nyní připravuje ŘSD podklady. „Projektujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí a projednáváme tuto dokumentaci, abychom mohli o územní rozhodnutí požádat,“ řekl Jan Kroupa.

Stavebně náročný úsek

Stavba od Prahy resp. Jesenice na krajské hranice vznikne v pěti etapách. Nepůjde o nijak jednoduchou práci, součástí má být i osm tunelů. Náročný bude podle ředitele ŘSD především úsek od Prahy k Benešovu, resp. Václavicím. „Prostředí u staveb 301 až 303, což je Praha až směr Václavice, je geologicky hodně pestré, je to poddolované území, musíme tam projít přes řeku Sázavu. Je to stavebně složité,“ shrnul.

K zahájení stavby by mělo být vše připraveno v roce 2024 nebo 2025. Práce by potom měly trvat dva až tři roky. Jak ale poukázal Jan Kroupa, harmonogramy se často mění. Zpoždění mohou přinést například další spory v územním plánování či problémy s výkupy pozemků. Silničáři ostatně mají i zkušenosti s politickými rozhodnutími, která zastavila veškerou stavební přípravu a některé projekty odsoudila na dlouhá léta do zapomnění.