Velká noc je velkým dnem pro hrady a zámky. Zahajují sezonu

Na mnoha hradech a zámcích začíná o velikonočních svátcích návštěvnická sezona. V minulém roce památky ve správě státu navštívil rekordní počet lidí – více než půl milionu. Přilákat je opět se budou snažit především Karel IV. a Lucemburkové, jimž je letošní sezona věnována.

Video Události
video

Hrady a zámky zahajují sezonu

Státní hrady a zámky spravované Národním památkovým ústavem vstupují do lucemburského roku, v němž si rozličnými akcemi a programy – zábavnými i odbornými – připomenou a oslaví 700. výročí narození Karla IV. Na novou sezonu chystají památky řadu dalších novinek – otevírají nové prohlídkové trasy, připravují výstavy a zpřístupňují dosud uzavřená místa a části.

Na rok 2016 připadá 700. výročí narození císaře a českého krále Karla IV., Národní památkový ústav připomene ale celý rod Lucemburků. Centrem Lucemburského roku je státní hrad Karlštejn, kde také 7. května začne hlavní akce – výstava Karlštejnský poklad: kultura císařského dvora Karla IV.

Připomínku osobnosti a doby panovníka chystají ale také například klášter Kladruby nebo hrady Velhartice, Veveří, Točník a Křivoklát. Vyvrcholením Lucemburského roku bude 27. srpna Hradozámecká noc.

Pozvánka do zahrad i do depozitáře 

Kromě hlavního výročí připravila řada památek do nové sezony i další novinky – obměněné prohlídkové trasy, výstavy nebo zpřístupnění dosud uzavřených míst a částí.

Do některých památek nahlédla Česká televize svými kamerami. Zámek Lysice, který otevřel jako první v Jihomoravském kraji, představuje letos šlechtické poklady z depozitářů; Pražský hrad zpřístupnil pro návštěvníky opět své zahrady a na sezonu se chystají i jihočeské a plzeňské památky.

Video Zprávy ve 12
video

Pozvánka do zahrad Pražského hradu

Pozvánka do zahrad Pražského hradu

Zámek v Lysicích otevřel už v pátek

Jihočeské památky otvírají

Plzeňské památky v nové sezoně