Oprava mostů na D1 v Ostravě se protahuje

Opravy mostů na přivaděči dálnice D1 v Ostravě se protahují. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že oproti původním předkladům potrvají déle. Místo do konce září budou mosty opět v provozu asi v druhé polovině října. Důvodem je náročnost prací. Na staveniště také vstoupil zhotovitel - firma Eurovia, která dodatečně uznala část závad a provádí tam opravy. Od státu dostane také účet 48 milionů za odstranění havarijního stavu.

Firma Colas, kterou stát vybral na odstranění závad, má za sebou více než polovinu prací. Dělníci odtěžili desítky tun původního podkladového materiálu do hloubky osm metrů a zpevnili mostní opěry. Odbourali mostní závěry, vyměnili ložiska a začínají zakládat nové zásypy z lehčeného materiálu.

Mosty mají po opravě vydržet sto let

„Předpokládáme, že mosty uvedeme do provozu nejpozději v poslední dekádě října. Vzhledem k tomu, že chceme, aby vydržely až sto let, dopřejeme firmě o zhruba dva týdny déle času,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Eurovia postavila mosty před sedmi lety. Závady se začaly projevovat v polovině loňského roku. Podle správce dálniční sítě je způsobil především nevhodný materiál použitý v náspech, který bobtnal a tlačil na mostovky, které se deformovaly. Projevovalo se to trhlinami a nepřípustně vysunutými ložisky, což vedlo v květnu k uzavření obou mostů. Podle Rýdla se při odtěžování materiálu jednoznačně potvrdilo to, co vyplynulo už z expertních posudků, že použitý podkladový materiál byl špatný. 

„Zhotovitel měl podle projektu v náspech použít jednolitý materiál. Při odtěžování se však jasně ukázaly různé vrstvy, které jsou i barevně odlišné. Našly se i další věci, které tam rozhodně nepatří - kusy dřeva, hadice nebo vyvřeliny,“ řekl Rýdl.

Eurovia uznala některé projektové chyby

Eurovia se brání tím, že použila takzvaný studený odval, který si podle ní zadavatel vyžádal. Správce silnic to ale odmítá podobně jako další argument, že za špatný stav mostů může stát, protože je nedostatečně udržoval. Stavební firma neuznala reklamaci a odmítla podíl na opravě. Nyní ale část závad uznala a rozhodla se je na vlastní náklady odstranit. „Musím Eurovii opatrně pochválit, že s námi začala konstruktivně jednat a část závad uznala,“ řekl Rýdl.

Podle šéfa úseku kontroly kvality staveb Jiřího Hlavatého jde o opravu takzvaných koncových příčníků. Mluvčí Eurovie Iveta Štočková sdělila, že jde o vady způsobené chybou v projektu. „Tyto vady jsme uznali a opravy jsme provedli v rámci reklamace,“ potvrdila. 

Pokud Eurovia nezaplatí, půjde spor k soudu

Spor o to zásadní ale trvá. Ředitelství silnic a dálnic je přesvědčeno, že firma nese odpovědnost za celkový havarijní stav mostů a žádá zaplacení nákladů na opravy, které by měly dosáhnout 48 milionů. „Dáme to Eurovii k zaplacení a budeme čekat na reakci. Buď se dohodneme, nebo rozšíříme arbitrážní spor, který s firmou už vedeme,“ uvedl Rýdl. Stát už několik jednotlivých pří vyhrál.

Eurovia začala být vstřícnější nejen ve vztahu k mostům, ale také k závadám na dálnici u Ostravy, kterou také stavěla. Dohodla se s Ředitelstvím silnic a dálnic, že některé na vlastní náklady opraví.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Oprava mostů na D1 v Ostravě se protahuje