Nový rektor Ostravské univerzity Jan Lata převzal žezlo v bývalém dole

Ostrava - Nový rektor Ostravské univerzity Jan Lata byl dnes slavnostně uveden do funkce. Ve více než padesátileté historii školy proběhla inaugurace poprvé mimo akademickou půdu – v zrekonstruovaných hornických koupelnách bývalého Dolu Hlubina.

Profesora vnitřního lékařství Jana Latu, který přišel do Ostravy v roce 2010, aby vybudoval obor Všeobecné lékařství na nově otevřené Lékařské fakultě Ostravské univerzity, zvolil akademický senát loni v prosinci. Další kandidátku, bohemistku Ivu Málkovou, porazil až ve druhém kole. Předtím byl prorektorem pro vědu a vnější vztahy. Prezident Miloš Zeman ho jmenoval v únoru. Lata nahrazuje Jiří Močkoře, který univerzitu řídil dvě funkční období.

Volba místa inaugurace má předznamenat snahu otevřít univerzitu více veřejnosti. „V současné době máme k dispozici aulu s kapacitou pouhých sto míst. Chtěli jsme tento akademický obřad otevřít co největšímu počtu lidí z akademické obce i odborné veřejnosti. Důl Hlubina jsme vybrali kvůli symbolice toho místa, ve kterém se snoubí staré s novým,“ uvedla předsedkyně akademického senátu Monika Šumberová.

A více otevřít by se měl nejen obřad, ale celá univerzita. „Ostravská univerzita má velký potenciál, od odborníků napříč vědními obory až po aktivní a velice schopné studenty. Jakožto veřejná vysoká škola cítíme povinnost zapojovat se do veřejného a kulturního života společnosti a regionu,“ uvedl jednašedesátiletý Jan Lata.

Jedním z hlavních programových cílů nového rektora je posílení vědy a výzkumu. Slibuje také demokratické řízení univerzity s prostorem pro diskusi. Patřil k těm, kteří byli pro spojení Ostravské univerzity s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava. „Bohužel, plánovaná integrace obou škol nevyšla, což mě osobně hodně mrzí, nicméně plánujeme celou řadu společných projektů. Doufám, že naši následovníci budou někdy v budoucnu v těchto úvahách pokračovat,“ uvedl Lata.

Nový rektor OU Jan LataJan Lata pochází z Brna, kde v letech 1971 až 1977 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V polovině osmdesátých let získal atestaci z vnitřního lékařství a gastroenterologie. Působil jako lékař v Libyi, absolvoval dlouhodobé studijní pobyty v Nizozemsku, Francii a USA. Dvanáct let byl asistentem na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a zároveň pracoval na Interní gastroenterologické klinice brněnské fakultní nemocnice. Roku 2006 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Byl přednostou Interní hepatogastroenterologické kliniky v Brně a v letech 2006 až 2010 proděkanem tamní Lékařské fakulty. Třikrát získal cenu profesora Hořejšího za nejlepší práci v oblasti portální hypertenze. Založil a řídí nadační fond Pro Panacea, který pomáhá získávat speciální lékařskou techniku. V roce 2010 přešel na Ostravskou univerzitu.