Nový trend: Zastupitelé obcí jednají v utajení, bez účasti veřejnosti

V poslední době se v některých menších obcích rozmáhá nový způsob jednání zastupitelů. Oni sami tomu říkají třeba pracovní setkání nebo odborný seminář. Znamená to ale, že zastupitelé se tak pravidelně scházejí také neoficiálně, mimo vyhlášené termíny, na které nesmí veřejnost. Přitom ale jednají o zásadních tématech, třeba o rozpočtu nebo územním plánu. Usnesení sice přijímat nemohou, diskuze s lidmi ale pak chybí.

Jednání zastupitelů v obci Stěžery na Královéhradecku začíná sice oficiálně v 18 hodin, členové zastupitelstva už ale mají za sebou hodinovou předehru a to za zavřenými dveřmi. Řešili problém, který hýbe obcí - prodej staré knihovny. Proti němu protestuje 75 lidí.

Starostka Stěžer Dagmar Smetiprachová (nestr.) to odůvodnila tím, že některé věci je třeba prodiskutovat v uzavřeném kruhu zastupitelů. „Některé provozní věci si potřebujeme projednat sami. Na těchto jednáních neschvalujeme žádná usnesení,“ řekla Dagmar Smetiprachová.

Veřejná část jednání zastupitelstva pak plyne jako po másle. Lidé ze vsi ale nevědí, jak zastupitelé k závěrům došli, proč hlasují tak či onak. Nemohli se na nic zeptat nebo přidat svůj názor, jak zákon dovoluje.

Zhruba dvakrát do roka se neoficiálně sejdou také zastupitelé Jičína. Dřív to bylo neveřejné. Konkrétně k takové situaci došlo 22. 10. 2007. Setkání jičínských zastupitelů se zástupci firmy Global Resources bylo tehdy uzavřené. Občan Jičína Bohumil Procházka v roce 2007 k uzavřenému jednání poznamenal, že situace vzbuzuje podezření občanů ohledně serióznosti zastupitelů Jičína. 

Teď už jsou i neoficiální jednání jičínských zastupitelů veřejná. Zásluhu na tom má i současný místostarosta Petr Hamáček. Ten dříve schůze totiž kritizoval. Teď říká, že někdy mají smysl. Jde podle něj třeba o komplikované spory při změnách územního plánu, kdy by na projednání jednoho bodu bylo potřeba 4–5 hodin. 

„Pokud to jsou věci, které následně jsou jasně obhajitelné, tak myslím, že je to v pořádku. Samozřejmě, když se upeče rozhodnutí, které následně je neobhajitelné, tak to v pořádku není,“ uvedl Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín), místostarosta Jičína.

Místostarosta Jičína Petr Hamáček
Zdroj: ČT24

Petr Hamáček uvedl i další příklad, kdy je podle něj tento způsob projednání vhodný. Pokud město potřebuje něco koupit nebo prodat a musí ragovat rychle - protože pokud tak neučiní, možnost řešení věci se oddálí třeba o dalších 20 let. Navíc, jak místostarosta doplnil, prodej se za zavřenými dveřmi nedá domluvit vůbec, protože oznámení o něm musí být 15 dnů veřejně vyvěšeno. „Ale potřebujete vědět, jestli vám to projde, jestli s tím budou všichni souhlasit,“ uvedl Petr Hamáček. 

Gabriela Vilímková, advokátka z Hradce Králové konstatovala, že zastupitelům nikdo nemůže bránit, aby se scházeli a o věci diskutovali i mimo veřejná jednání. „Teprve pokud by to mělo směřovat k utajení nějakých informací a skrytí věcí, které mají být veřejné, bylo by to poměrně nesolidní,“ řekla Gabriela Vilímková. 

K problému se vyjádřil i poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek. Konstatoval, že v tomto případě se jen velmi těžko nalézá hranice, kdy má takové jednání převahu znaků skutečného jednání zastupitelstva. „A pak si myslím, že to je nelegální,“ řekl Oldřich Kužílek. Pokud jde ale o poradu jen mezi některými zastupiteli, která nebyla oficiálně svolaná, pak podle Oldřicha Kužílka nemůže zastupitelům nikdo bránit, aby se někdo s někým poradil. „Ona ta neformální, jakoby neveřejná jednání jsou skutečně čímsi na hraně a je potřeba to bedlivě sledovat,“ uvedl Oldřich Kužílek.

Poradce pro otevřenost veřejné správy si dále myslí, že tato jednání mají být vždy avizována veřejnosti a občanům by nic nemělo bránit se jich účastnit. Byť samozřejmě bez práva vystoupit - měli by mít možnost jen sedět v místnosti a poslouchat. Když pak začne oficiální část jednání, mělo by se podle Oldřicha Kužílka shrnout, co na předchozí poradě proběhlo, kdo co asi říkal a jaké byly argumenty. „Aby se pak při oficiálním jednání na to plynule navázalo a nikdo neměl pocit, že něco proběhlo ve skrytu,“ řekl Oldřich Kužílek.

Někde se zastupitelé mimo rozvrh nescházejí vůbec - například v Hradci Králové. 

Video Neveřejná jednání zastupitelů
video

Neveřejná jednání zastupitelů