Pardubická hvězdárna je ve slepé uličce

Pardubice - Do složité situace se dostala hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích. Hvězdárna je součástí pardubického domu dětí a mládeže Delta a peníze od města sotva vystačí na zdejší zájmové kroužky. Nejsou tak peníze na to, aby mohla zaplatit dobrovolníky, kteří pomáhají organizovat vzdělávací akce pro veřejnost. Přitom právě pardubická hvězdárna patří v odborných kruzích mezi uznávané a navštěvované instituce, neboť pracovníci pardubické hvězdárny nechystají jen akce pro veřejnost, ale aktivně se podílejí i na vědeckých projektech.

Pardubická hvězdárna se dostala do svízelné situace, kdy čím dál méně lidí musí zajistit čím dál víc práce na službách a akcích. Důvodem je nedostatek financí, a tak hrozí, že noční pozorování, výstavy a přednášky spojené s ukázkou nejrůznější techniky bude postupem času omezeno.

Pavel Suchan, místopředseda České astronomické společnosti

„Pardubická hvězdárna je jednou z těch, které zprostředkovávají základní vědecké poznatky širokému okolí, a v tomto smyslu si myslím, že se jí daří.“

Nedostatek financí totiž vede k tomu, že DDM Delta Pardubice nemůže ze svého rozpočtu uvolňovat prostředky na tyto nadšence a dobrovolníky, kteří pardubickou hvězdárnu, která je s profesionálními dalekohledy a typickou kopulí jediným takovým zařízením v Pardubickém kraji, drží nad vodou.


Problémy s nedostatkem peněz tak pracovníky hvězdárny donutily oslovit i vedení kraje. Ten sice může hvězdárnu podpořit, avšak jen jednorázově. Záchranou by tak mohl být výsledek jednání mezi krajem a městem coby zřizovatelem hvězdárny. „Když zjistíme, že ta organizace byla opravdu nedoceněna, nebo na druhou stranu i přeceněna, tak se budeme snažit to nějakým způsobem napravit,“ konstatuje nově nastupující radní Jindřich Tauber. 

/*json*/{"map":{"lat":50.035753153247,"lng":15.7785987854,"zoom":13,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.025672,"lng":15.766946,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/