Soud zrušil změnu územního plánu, kterou schválili v Jesenici těsně před volbami

Brno – Zastupitelé v Jesenici u Prahy krátce před volbami změnili územní plán, když na 46 hektarech zemědělské půdy umožnili výstavbu domů i obchodů. Jde přitom o typický trik, kterým se mnohonásobně zhodnocují pozemky. Změna na poslední chvíli se ale nelíbíla osmi místním obyvatelům, kteří se obrátili na Nejvyšší správní soud, a ten dnes změnu územního plánu zrušil. Obec prý při schvalování změn udělala procesní chyby.

Obyvatelé Jesenice argumentovali tím, že by kvůli nové výstavbě vzrostl provoz na místních silnicích. Ten už je přitom dnes poměrně hustý. S tím souvisí i možné zhoršení kvality ovzduší a zvýšení hladiny hluku. Soudci dali navrhovatelům za pravdu v tom, že Jesenice měla v návaznosti na požadavek Krajského úřadu Středočeského kraje pořídit koncept změny územního plánu s různými variantami řešení. Obec to však neudělala, naopak od počátku prosazovala pouze jednu variantu, což je chyba. 

„Smyslem takového konceptu je posouzení kladů a záporů jednotlivých variant řešení, zhodnocení jejich vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj daného území. Tento postup umožňuje schválit změnu územního plánu v té podobě, která nejlépe zohledňuje jednotlivé zájmy na území obce,“ uvedl Nejvyšší správní soud.   

Kvůli chybějícímu konceptu proto soud konstatoval, že pořizování změny územního plánu trpí zásadní procesní vadou. Soudci také zjistili, že vyhodnocení změny územního plánu na životní prostředí nebylo úplné. Chyběl v něm popis vlivu na zvláště chráněné živočichy, kteří se vyskytují v některých lokalitách zahrnutých v územním plánu.

/*json*/{"map":{"lat":50.002443168831,"lng":14.49577331543,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.968563,"lng":14.51273,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/