Kolínskou nemocnicí zmítá spor o magnetické rezonance

Kolín - Až k soudu se dostal spor kvůli provozu dvou magnetických rezonancí v kolínské nemocnici. Krajské zdravotnické zařízení si totiž pořídilo svůj přístroj a dalo výpověď z nájmu akciové společnosti Mediscan, která doteď v nemocnici rezonanci provozovala. Firma ji za to zažalovala.

Magnetická rezonance v kolínské nemocnici byla dosud v režii soukromé firmy Mediscan. Vedení nemocnice si ale spočítalo, že se jí vyplatí mít přístroj vlastní. Problém nastal, když nemocnice chtěla, aby Mediscan v její budově skončil. Vedení krajského zařízení je přesvědčeno, že smlouvu řádně ukončilo. „Smlouvy byly vždy na dobu určitou a byl to právě den 31. října 2010, kdy platnost posledního dodatku smlouvy končila,“ prohlásil Petr Chudomel, ředitel nemocnice v Kolíně. Firma ale oponuje, že výpověď je protiprávní. „Jsme přesvědčeni, že existuje nájemní smlouva, která trvá do 31. srpna 2011,“ konstatoval Martin Rotta, advokát společnosti.

Společnost se proto obrátila na soud a ten vydal předběžné opatření: až do definitivního rozhodnutí může Mediscan dál provozovat v nemocnici přístroj a kraj ani nemocnice do toho nesmějí zasahovat. Jenže nemocnice teď musí provoz přístroje hradit ze svého. Všeobecná zdravotní pojišťovna s ní neuzavřela smlouvu. Tu už má totiž s firmou Mediscan. „Podmínkou pro uzavření smlouvy s kolínskou nemocnicí by bylo, aby v rámci daného regionu byla pouze jedna jediná magnetická rezonance, což v současné době není, tam jsou dvě,“ podotkl Jiří Rod, mluvčí VZP. Provoz přitom stojí zhruba půl milionu měsíčně.

Nemocnice podala proti předběžnému opatření kolínského soudu námitku, projednávat ji bude Krajský soud v Praze.

Mediscan
Mediscan