Turnov zve na výstavu pravěkých kultur

Liberec – Turnovské Muzeum Českého ráje zve zájemce na expozici Maškovy zahrady deset let poté. Návštěvníci se zde seznání z osídlením Turnovska od pravěku po středověk. Modelovou lokalitou jsou právě Maškovy zahrady v Turnově, kde se letitý archeologický výzkum uzavřel před deseti lety. Výstupy zkoumání představuje právě nová expozice, která si klade za cíl ukázat víc než jen vykopané střepy, ale nabídnout návštěvníkům i hmatatelnější ukázku pravěkého a raně středověkého způsobu života.

Návštěvníci uvidí nejenom restaurované archeologické nálezy, ale také tři prostorové modely pravěkých vesnic, jejichž pozůstatky byly v Maškových zahradách při záchranných výzkumech prozkoumány. „O jejich podobě můžeme pouze uvažovat. Je tam (při výrobě modelů) vždycky trochu invence nejen od archeologa, ale i od výtvarníka, takže ruku do ohně za to nikdo z nás nedá,“ konstatoval archeolog Jan Prostředník z Muzea Českého ráje.

Výstava nicméně podle něj přináší jiný pohled na archeologii než jen expozici vykopaných nádob. „To už nikoho nebaví a myslím si, že už ani archeology ne. Proto se snažíme výsledky prezentovat trošku jiným způsobem.“ Výstava dále nabízí nároží staveb z mladší doby kamenné, mladší doby bronzové a doby římské, která jsou v měřítku 1:1 zrekonstruována přímo v prostorách galerie. Prezentují všechny důležité technologie staveb nadzemních dřevěných konstrukcí, které byly v pravěku na našem území užívány.

Součástí výstavy jsou i pravidelné tvůrčí dílny, kde mohou zájemci vyrobit vlastní keramickou nádobu. Takovou možnost využívají především žáci zdejších škol. „Tím se jim ta doba opravdu přiblíží. Baví je, že to, co berou ve škole, si mohou lépe představit,“ řekla vedoucí tvůrčích dílen Anna Kellerová.

Model pravěké osady
Model pravěké osady