Projekt Karlovarského kraje vrací postižené zpět do normálního života

Karlovy Vary – Karlovarský kraj rozjel spolu s několika humanitárními organizacemi projekt, který vrací mentálně postižené lidi zpět do normálního života. Takto postižení lidé totiž žijí často v ústavech – v komunitě, kde se o ně kompletně stará personál. V samostatných bytech se starají o sebe sami. Získají soukromí a řada z nich si najde i práci.

Dvacítka postižených teď dostala byty v Sokolově a Habartově. Jedním z nich je i Jiří Holý. Ten oceňuje hlavně soukromí, kterého se mu v ústavu nedostávalo. Bývalé klienty sociálních ústavů několikrát denně navštíví sociální asistent. Pomáhá jim s běžnými záležitostmi, které v ústavu nepoznali - připravit si jídlo, vyprat, učí je také organizovat si čas a hospodařit s penězi. V prvních měsících po opuštění ústavu jsou asistenti k dispozici 24 hodin denně. Postupně budou svou přítomnost zkracovat. „Je na nich vidět pokrok, když jim to člověk párkrát ukáže, tak pak zase zvládnou něco víc sami,“ uvedla Jitka Graňáková z obecně prospěšné společnosti Dolmen, která se stará o chráněné bydlení v České Lípě, Sosnové, Liberci, Sokolově a Habartově.

Podle Jaromíra Jiráska z Dolmenu jsou klienti v ústavech organizováni bez ohledu na stupeň postižení -  ti schopnější se museli přizpůsobit těm méně schopným. „Tady je to velice individuální podle možností každého klienta,“ uvádí výhody samostatného bydlení Jiráska. Kromě humanitárních cílů má celý projekt i ekonomický aspekt. Podle Jirásky je péče o klienty v bytech levnější než v ústavech, protože je personálně méně náročnější. Na projekt navíc přispívá i Evropská unie – jen letos získal dotaci ve výši sedm milionů korun.

V ústavech Karlovarského kraje je celkem 590 klientů s mentálním postižením. Devadesát z nich by mohlo mít vlastní bydlení.