Šumavské Černé jezero má technickou památku – nejstarší přečerpávací elektrárnu

Železná Ruda - Černé jezero na Šumavě se pyšní jedním unikátem - nejstarší přečerpávací elektrárnou v zemi. Voda je do vodní elektrárny na řece Úhlavě u osady Hamry přiváděna dva kilometry dlouhým podzemním potrubím z Černého jezera, které překonává výškový rozdíl 274 metrů. Stavba díla v obtížných přírodních podmínkách trvala pouze rok a tři čtvrtě, při pořizovacích nákladech deset milionů Kč. Inspirací pro vybudování elektrárny, která je v provozu od 6. prosince 1930, byl energetický potenciál Černého jezera, které leží severozápadně od Železné Rudy zhruba 1 000 metrů nad mořem. Největší ledovcové jezero na Šumavě a zároveň i největší přírodní jezero v ČR, jehož název je odvozen od jeho barvy způsobené odrazem tmavých lesů, které ho obklopují, má rozlohu 18,43 hektaru a dosahuje maximální hloubky 40,6 metru.

Přívodní potrubí vede podél příjezdové komunikace k Černému jezeru a leží v hloubce 1,5 metru. Proteče jím až 800 litrů vody za sekundu při turbínovém provozu, při čerpadlovém jen polovina. Voda svou sílu odevzdává v elektrárně Peltonově turbíně s výkonem 1500 kW. Ta svou energii předává generátoru přes zubovou výsuvnou spojku, která se při čerpání vody nahoru do jezera rozpojí. Elektrárna v údolí řeky Úhlavy leží v nadmořské výšce 728 metrů.

Současně s elektrárnou byla (přehrazením Úhlavy) vybudována i umělá spodní nádrž (sedm metrů vysoká a 64 metrů dlouhá), sloužící jako zásobárna vody čerpané zpět do jezera.

Princip přečerpávací elektrárny spočívá v tom, že v době energetické špičky je voda z jezera využívána k výrobě elektrické energie, zatímco mimo špičku je voda čerpána zpět do jezera. Přečerpávací provoz, jenž se po ekonomické i provozní stránce velmi osvědčil, byl využíván až do roku 1960, kdy byl omezen. Elektrárna je chráněnou technickou památkou a je veřejnosti nepřístupná.

Pro energetické zpracování odtoku vody ze spodní nádrže byl v roce 2004 v samostatném objektu instalován nový turbogenerátor o výkonu 40 KW s horizontální průtočnou Kaplanovou turbínou. O rok později pak byl do strojovny původní elektrárny instalován další nový turbogenerátor o výkonu 370 kW s Peltonovou turbínou.

/*json*/{"map":{"lat":49.179431111968,"lng":13.183722496033,"zoom":15,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/