Sporná vyhláška Krupky o ohlašování pobytu je neplatná

Praha - Ústavní soud zrušil vyhlášku města Krupka, jež zavedlo ohlašovací povinnost. Podle vyhlášky se museli radnici v Krupce hlásit všichni lidé starší patnácti let, kteří se zdržují ve městě více než třicet dnů a mají trvalý pobyt na jiném místě. Její zrušení navrhlo soudu ministerstvo vnitra, které tvrdí, že zastupitelé překročili svou pravomoc. Podle vnitra totiž pobyt na území města bez ohlášení sám o sobě nemůže být činností, která narušuje veřejný pořádek. Soud mu dal za pravdu.

Vyhláška stanovila, že lidé musejí úředníkům v Krupce předložit při ohlašování pobytu občanský průkaz a souhlas majitele domu nebo bytu, kde budou přebývat. Podle zastupitelů Krupky je dlouhodobý pobyt osob nepřihlášených v ohlašovně městského úřadu „činností, která by mohla či narušuje ve městě veřejný pořádek, je v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti zdraví a majetku na území města“. Vnitro naopak poukazuje například na ústavně zaručené právo na svobodu pohybu a pobytu.

/*json*/{"map":{"lat":50.686917,"lng":13.855279,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.686917,"lng":13.855279,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Krupka při řešení problému podle soudu zvolila nevhodný způsob

Město Krupka v písemném vyjádření určeném Ústavnímu soudu poukázalo na nedokonalost zákonné úpravy a problematiku takzvaných stínových občanů. Podle Krupky jde o lidi, kteří často migrují a nelze je zastihnout při doručování úředních písemností. Údajně neplatí poplatky, pokuty, páchají přestupky, berou si půjčky a spoléhají na to, že je nikdo nedohledá. Krupka se podle svého vyjádření pokusila řešit problém selským rozumem.

Ústavní soud se dnes zároveň odmítl přímo vložit do diskuze o tom, zda je současná právní úprava evidence obyvatelstva vyhovující. Krupka překročila svou pravomoc také podle ombudsmana Varvařovského. Ten ale zároveň kritizoval současnou právní úpravu. „Z lidského hlediska postup města Krupka chápu. Zákon o evidenci obyvatelstva buď předběhl dobu, nebo právní kulturu obyvatelstva tohoto státu. Je postaven na občanech s právní kulturou vyšší,“ uvedl Varvařovský.

Lidé zákon zneužívají. Podle údajů Kanceláře veřejného ochránce práv v Česku výrazně stoupl počet lidí, kteří jsou k trvalému pobytu hlášení pouze formálně na ohlašovnách městských úřadů. Podle Varvařovského to působí mnoho problémů. „Ty počty jsou do značné míry alarmující a měly by volat po určité korekci liberální právní úpravy z roku 2000 týkající se evidence obyvatelstva,“ řekl ombudsman.

Problematika evidence obyvatelstva má celostátní charakter, a tak nespadá pod působnost místních samospráv, uvedli v nálezu ústavní soudci. Vnitro v návrhu tvrdí, že se Krupka vydáním vyhlášky snaží řešit nedostatky institutu trvalého pobytu, avšak dělá to nevhodným způsobem. Dnešního jednání se představitelé Krupky nezúčastnili. V úterý požádali o přeložení jednání, důvodem bylo špatné počasí. Soud jim nevyhověl. Zrušující nález Ústavního soudu vstoupí v platnost dnem zveřejnění ve sbírce zákonů.

Pavel Varvařovský
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24