Lidé na objízdných trasách D8 mají podle kraje pít čaj a otužovat se

Ústí nad Labem - Ústecký kraj vydal informační letáky pro obyvatele vesnic v okolí náhradních tras za nedostavěnou dálnici D8 přes České středohoří. Do konce roku by je mělo nalézt ve svých schránkách asi pět tisíc domácností. Desatero obsahuje doporučení, jak zmírnit či eliminovat negativní dopady na lidský organismus, které v souvislosti se silným provozem vznikají. Lidé by například neměli kouřit v uzavřených prostorách a měli by se otužovat. Kraj vydáním letáků reagoval na výsledky měření Zdravotního ústavu, které potvrdily zvýšená zdravotní rizika plynoucí z nadměrné automobilové dopravy. Místní lidé ale tvrdí, že rady kraje už dávno znají a nepotřebují je v tištěné formě. Celá akce s letáky jim proto přijde zbytečná. Stejný názor má i opozice.

Výsledky měření poslal kraj už začátkem listopadu na ministerstva dopravy, zdravotnictví a životního prostředí. Ministerstva už začala o problémech postižených obcí jednat. Do doby, než resorty přijmou a zrealizují konkrétní opatření, má lidem pomoci leták. Podle hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové proto vedle zdravotních rizik obsahuje také preventivní doporučení, jak se chovat, než doprava v blízkosti jejich bydliště poleví. Měli by se například vyvarovat delšího aktivního pohybu blíž než 500 metrů od silnice, což může být problematické například v Ústí nad Labem - Vaňově, kde mají fotbalové hřiště hned vedle silnice. 

Jana Vaňhová:

0„Náš leták vnímám pouze jako první krok, skutečně účinná ochranná opatření však mohou přijmout pouze příslušná ministerstva. Stále čekáme na jejich realizaci a každý den prodlení se negativně podepisuje na zdraví našich občanů.“

Místním se ale záměr kraje nelíbí a přijde jim zbytečný, kritikou nešetřila ani opozice. „Mně se vůbec nechce věřit, že by něco tak bezduchého mohlo na krajském úřadě vzniknout,“ řekl ČT zastupitel Ústeckého kraje Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz). Podle mluvčí krajského úřadu Magdaleny Hanáčkové přišla distribuce i tisk letáků celkem na 16 500 korun.

Hejtmanka Ústeckého kraje už v červnu tohoto roku podpořila obyvatele svou účastí při blokádě Velemína, její výzvu premiérovi s žádostí o urychlené dokončení stavby podpořilo téměř 200 zastupitelstev měst a obcí. Otevřeným dopisem rovněž požádala ekologické organizace, aby přestaly ve svých aktivitách a umožnily urychlené dokončení stavby. Obrátila se také na poslance Evropského parlamentu, aby prosadili pokračování schvalovacího procesu financování výstavby dálnice z prostředků EU.

Přístup zejména ekologického sdružení Děti Země považuje kraj za nezodpovědný. Sdružení podle kraje svými žalobami a napadáním financování výstavby u Evropské komise prodlužuje termín dokončení dálnice. Kraji vadí i to, že jeho předseda Miroslav Patrik je současně poradcem ministra dopravy. 


Dostavba dálnice D8 přes České středohoří uvázla na mrtvém bodě kvůli nedostatkům v postupu úředníků a následným žalobám ekologických organizací. Kdy tedy bude poslední úsek dálnice hotový, není jasné. Ředitelství silnic a dálnic sice na některých úsecích pracuje, pro pětikilometrovou část z Řehlovic ale stále nemá ani územní rozhodnutí, a tedy ani stavební povolení. Veškerá doprava od Prahy do podkrušnohorské aglomerace a dál do Saska tak objíždí chybějící úsek po obyčejných silnicích.