Tříkrálová koleda pomůže Charitě

Horní Malá Úpa (Krkonoše) – Tříkrálová koleda už dnes není tak běžná, jak bývala kdysi. Přesto jsou místa, kde je tato tradice stále živá. Děti ze Základní školy v Malé Úpě v Krkonoších obcházejí horské chalupy a každému popřejí šťastný nový rok. Ve svátku Tří Králů se Kristus zjevuje věřícím i jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi. Svátek odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen Tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“, tedy „Kristus žehnej tomuto domu“.

V osm hodin ráno je venku deset stupňů pod nulou a fouká silný vítr. Děti ze Základní školy v Horní Malé Úpě ale dnes nemohly dospat, čeká je totiž náročná cesta. Musejí obejít všechny místní chalupy a popřát štěstí do nového roku. „Děti se na to opravdu těší, a i když je špatné počasí, říkají: nevadí, my stejně půjdeme. Nebojte se paní učitelko,“ vysvětlila ředitelka ZŠ Malá Úpa Alice Hůlková.

Tento starý novoroční zvyk lidé na horách stále dodržují. Letos si ale úpské děti z koledy neodnášely jen sladkosti, připojily se totiž ke sbírce, kterou už jedenáct let pořádá Charita. Pomohly tím dobré věci, a navíc se něčemu přiučily. „Máme to v rámci projektu etická výchova. Děti se učí spolupráci a prosociálnímu jednání v praxi tím, že za každého počasí chodí a dělají něco pro druhé,“ dodala Alice Hůlková.

Peníze, které místní děti během tříkrálové sbírky vybraly, poputují do hospicu v Červeném Kostelci.

/*json*/{"map":{"lat":50.745327,"lng":15.821623,"zoom":14,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.745327,"lng":15.821623,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/
Tříkrálová koleda už dnes není tak běžná, jak bývala kdysi.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24