Lukavice se nyní cítí bezpečněji

Lukavice (Královéhradecký kraj) – V Lukavici na Rychnovsku se po letech čekání dočkali protipovodňové ochrany. Státní lesy ČR tam postavily suchou nádrž, která by měla přebytečnou vodu zachytit. Malá obec v podhůří Orlických hor, ležící severně od Rychnova nad Kněžnou, si v minulosti při povodňových situacích prožila své. Hlavním nebezpečím byla stará hráz s výškou kolem sedmi metrů, která již při běžných průtocích prosakovala a navíc neměla ani odpovídající bezpečnostní přeliv. Za zvýšených průtoků hrozilo protržení hráze a vznik masivní povodňové vlny. Situaci komplikovala skutečnost, že k hrázi nebyla připravena žádná projektová dokumentace ani stavební povolení.

Na květen 2005 lidé z Lukavice na Rychnovsku v dobrém nevzpomínají, rozvodněný potok tu tehdy způsobil škody za 37 milionů korun. Z toho zhruba třetina byla na majetku obyvatel. „S povodněmi v Lukavici bojujeme každý rok, ale tato povodeň v roce 2005 byla největší,“ potvrdil starosta obce Jiří Hanuš (ODS). Dříve zde stávala zcela nevyhovující hráz, které při velké vodě několikrát hrozilo protržení. Stavaři ji zbourali a na jejím místě za 10 milionů korun postavili novou suchou nádrž. „Suchá nádrž v době přívalových dešťů zachytí vodu z okolních pozemků, její retenční kapacita je 35 tisíc kubických metrů,“ uvedl vedoucí Správy toků Lesů ČR pro oblast povodí Labe Tomáš Sajdl.

Pro obec s pěti sty obyvateli je dokončení suché nádrže skutečně velkou událostí, o investici Lukavice podle starosty usilovala minimálně patnáct let. „Nemělo by docházet ke škodám na majetku obce ani na majetku občanů,“ dodal Jiří Hanuš a obyvatelé obce jsou spokojeni: „Cítíme se tady v Lukavici bezpečněji. Určitě budeme klidnější, když přijde nějaká voda nebo velký déšť.“

Obec má slíbenou ještě jednu protipovodňovou hráz, termín zahájení výstavby ale zatím nezná.

/*json*/{"map":{"lat":50.19976,"lng":16.293242,"zoom":13,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.19976,"lng":16.293242,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/
V Lukavici na Rychnovsku se po letech čekání dočkali protipovodňové ochrany.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24