Kauza toulavého stáda spěje k řešení

Praha – Obyvatele Dolní Lomnice obtěžovalo toulavé stádo krav a býků. Zároveň také ničilo jejich majetek. Řešení problému se nakonec muselo ujmout město Říčany, pod které vesnice spadá. S chovatelem dobytka dojednalo, že zvířata ze statku, kde donedávna pobývala, odvede do konce ledna. Všechno zavinil dosud nevyřešený majetkoprávní spor, který má chovatel s novým vlastníkem farmy.

Výsledkem více než hodinového jednání je závěr, že do 20. ledna musí Jindřich Bauer jako majitel stáda odvézt z farmy Chlum osm býků na jatka. Zbývajícím jedenácti kravám musí zajistit útočiště do konce měsíce. „Krávy ustájím u svých kamarádů a býci půjdou na jatka. Já bych je tam ale normálně nedal,“ říká majitel stáda Jindřich Bauer. „Na 1. února jsem naplánoval kontrolu odboru životního prostředí, který má celou situaci na starosti,“ připomíná starosta Říčan Vladimír Kořen. 

Pokud Jindřich Bauer dobytek neodveze, odchyt a ustájení bude na městu Říčany. Podle podepsaného prohlášení však bude muset chovatel zaplatit náklady. Říčany musely problém vyřešit, protože se stádo pohybuje volně po Dolní Lomnici. „Dobytek ohrožuje bezpečnost občanů, ale i jejich majetek, ty krávy se živí na soukromých majetcích,“ připomíná starosta obce Kunice Jiří Šíma. „Týrání zvířat je i to, když se zvířata pohybují volně po terénu,“ upozorňuje ředitel krajské veterinární správy Zdeněk Císař. 

Problém s toulavým dobytkem se vyhrotil kvůli nevyřešeným majetkoprávním sporům nového vlastníka farmy Chlum Gabriela Berdára a chovatele Bauera, který dříve na statku hospodařil. Ten se brání, že dobytek neměl kam odvézt a zabezpečení zvířat mu nový vlastník znemožňoval. „Ohradníky jsem vybavil náhradním elektrickým zdrojem, protože ten původní pan Berdár rozbil. Montéři elektrorozvodných závodů tam namontovali nové elektroměry, ale on to rozbil znovu,“ říká Jindřich Bauer. 

Gabriel Berdár rozhovor pro ČT razantně odmítl. Podle prohlášení však musí panu Bauerovi a úředníkům vstup na pozemek umožnit, aby mohli zvířata nakrmit a odchytit.