Dražší MHD bude mít také Kladno

Kladno – Zdražení městské hromadné dopravy se v příštím roce nevyhne ani Kladno. Jediný, kdo změnu tarifu nepocítí, budou senioři. Základní jednoduchá jízdenka však zdraží o dvě koruny, poloviční jízdné o korunu. Více zaplatí také držitelé předplatních jízdenek. Kladenská radnice zdůvodnila zdražení jízdenek vzrůstem DPH.

Zdražení jízdného oznámila většina měst, která v Česku objednávají městskou hromadnou dopravu, zbytek o něm uvažuje. Už v létě zdražila MHD v Praze. Podle kladenského vedení nemají radnice jinou možnost. „Buď musejí zvýšit dotace, což není v současné ekonomické situaci příliš možné, nebo sníží dopravní obslužnost, nebo zvýší jízdné,“ shrnul alternativy kladenský primátor Dan Jiránek. Jeho město si vybralo zdražení jízdného, protože nechce zvyšovat příspěvek společnosti ČSAD Kladno, která městskou hromadnou dopravu provozuje.

V kladenské MHD vzroste cena základní jízdenky ze 14 na 16 korun při nákupu u řidiče a ze 12 na 14 korun při použití tarifní karty. Předplatní jízdné zdraží výrazněji, cena čtvrtletního kuponu se zvýší z 960 na 1120 korun, žáci do 15 let za tentýž kupon zaplatí nově 430 místo stávajících 370 korun. Studenti středních a vysokých škol potom budou platit místo 480 nově 550 korun za čtvrt roku.

Ačkoli se zdražení nedotkne seniorů, tato skupina se však nebude v příštích letech zvětšovat. „Budeme to každý rok zvyšovat o jeden rok tak, abychom dosáhli během pěti let cílového stavu 65 let, kdy se má odcházet do důchodu,“ uvedl Jiránek. V příštím roce tak místo 60 let bude podmínkou pro přiznání seniorské slevy věk alespoň 61 let. Výjimkou podle primátora budou lidé pobírající starobní nebo invalidní důchod.