Vimperský úřad zpětně povolil chodník k prameni Vltavy

Vimperk – Správa Národního parku Šumava může zlegalizovat stavbu dřevěného chodníku k prameni Vltavy. V květnu ji sice úřad ve Vimperku prohlásil za „černou“ a uzavřel, svůj verdikt však 19. října dodatečně přehodnotil. Povolení nabude právní moci 7. listopadu, pokud se nikdo neodvolá.

Pochybnosti, jak řekl dříve vedoucí odboru výstavby a územního plánování Václav Kokštein, vznikly na městském úřadě ve Vimperku. Úředníkům zpočátku nebylo jasné, zda jde o stavbu dopravní, či obecnou. Než se dohodli, park chodník vybudoval a přešly po něm desítky tisíc turistů.

Zhruba 60 metrů dlouhá stezka s lávkami a schody začíná u turistické cesty a vede k jednomu z mnoha pramenů Vltavy. Vimperský úřad ale koncem letošního května rozhodl, že jde o černou stavbu, k níž bylo zapotřebí vydat povolení, a zakázal na ni vstup. K verdiktu dospěl na podnět šumavského podnikatele Františka Taliána. 

Správa parku postavila chodník pouze na základě vyjádření tamního odboru dopravy a silničního hospodářství, podle kterého nešlo o dopravní stavbu. Odbor územního rozvoje pak posoudil na místě, že jde o stavbu obecnou, k níž měl vydat rozhodnutí. Park úřadu ve stanovené lhůtě dodal potřebné dokumenty ke stavebnímu řízení a od června se snaží stavbu zlegalizovat.