Soud: Dopravní podnik musí poskytovat informace, má veřejný účel

Brno – Podle Nejvyššího soudu je Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) povinen poskytovat žadatelům informace, neboť podléhá zákonu o svobodném přístupu k informacím. Soud považuje DPP za akciovou společnost, která však vykazuje znaky veřejné instituce. Podobné stanovisko soudci v minulosti zaujalil například k ČEZu nebo Letišti Praha. Dopravním podnikem se začali zabývat kvůli požadavku zveřejnit smlouvy zakázky na úklid metra.

K Nejvyššímu správnímu soudu konkrétně doputoval spor o poskytnutí kopií smluv s dodavateli, kteří v roce 2008 uspěli ve veřejné zakázce vypsané DPP na úklid stanic metra. V řízení před soudem dopravní podnik namítal, že jeho činnost nespočívá v naplňování veřejného účelu. Provozovatelem pražské integrované dopravy je prý sice Magistrát hlavního města Prahy, ale samotnou dopravu provádí více firem, mezi nimi i DPP.

Poskytování informací by podle stížnosti mohlo DPP znevýhodnit vůči konkurenci. Nejvyšší správní soud ale argumentaci dopravního podniku nepřisvědčil a jeho kasační stížnost zamítl. Potvrdil tak rozsudek Městského soudu v Praze, podle kterého se musí dopravní podnik žádostí o poskytnutí informací řádně zabývat.

Podle soudkyně NSS Lenky Kaniové je dopravní podnik „naprosto dominantním provozovatelem veřejné osobní dopravy v Praze“. „Jeho činnost tak fakticky nemá ryze obchodní povahu. Za této situace je dosti nadnesené hovořit o tom, že je stěžovatel vystaven volné tržní soutěži, v níž by jej mohla znevýhodňovat povinnost poskytovat informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím,“ uvedla Kaniová.