Stavební úřad částečně zlegalizoval kontroverzní dům na Šumavě

Filipova Huť – Stavební úřad v Kašperských Horách částečně zlegalizoval jeden ze tří kontroverzních projektů na Šumavě. Majitelé rodinného domu ve Filipově Huti dostali souhlas k užívání části stavby i přes dřívější nesouhlas správy národního parku Šumava. Vedení obce teď nechává rozhodnutí úřadu přezkoumat.

Stavebník nedodržel původní projekt a významně změnil část domu. Podle správy národního parku tím dům narušil krajinný ráz a dodatečné povolení stavby zamítla. Stavební úřad v Kašperských Horách ale povolil užívání částí stavby, které správa parku nenapadla. „Já se k tomu nebudu vyjadřovat, nerad bych zacházel do spisu a do věcí, které se týkají jen účastníků řízení,“ řekl ČT vedoucí stavebního úřadu v Kašperských Horách Jan Eger. Vyjádřit se odmítli i majitelé domu, manželé Hodanovi.

Modrava, pod kterou Filipova Huť spadá, nechala souhlas přezkoumat krajským úřadem. Domu by nyní měla vydat číslo popisné. Odmítá to ale do doby, než dostane z krajského úřadu vyjádření. „Ta stavba jako celek neměla být dle názoru obce Modravy zkolaudována, protože odporuje územnímu plánu,“ dodal starosta Modravy Antonín Schubert (nez.). Stanovisko stavebního úřadu překvapilo i správu národního parku Šumava. „Požádáme stavební úřad v Kašperských Horách o vysvětlení a zažádáme o přezkum nadřízený orgán, kterým je ministerstvo životního prostředí,“ uvedl mluvčí správy Pavel Pechoušek.

Dům ve Filipově Huti
Dům ve Filipově Huti

Rodinný dům ve Filipově Huti ale není jedinou kontroverzní stavbou na Šumavě. Stavebníci oproti původním plánům zvětšili i relaxační centrum v Prášilech a ekofarmu na Horské Kvildě. Správa národního parku Šumava se ale neobává, že by u nich došlo ke stejnému postupu jako ve Filipově Hutí. Starosta Modravy má ale jiný názor. „To znamená, že vůbec nezáleží na žádných podmínkách stavby, za kterých se povoluje, ale že záleží pouze na představě toho investora,“ řekl ČT.