Smlouvy na odstraňování autovraků zrušil Holýšovu soud

Holýšov (Plzeňsko) – Ústavní soud zrušil sporné části vyhlášky, kterou se holýšovská radnice chtěla vypořádat s autovraky v ulicích. Zakazovala parkování automobilů bez platné STK nebo bez registrační značky v ulicích města a předpokládala uzavírání smluv mezi městem a majiteli o odstraňování zaparkovaných autovraků. Podle soudu však holýšovská radnice vyhláškou překročila své pravomoci a navíc se zabývala problematikou, kterou už upravují zákony.

Soudu se nelíbila především část, která stanovila uzavírání smluv o odstranění vraků. „Žádný občan nemůže být nucen uzavírat smlouvu s obcí jen proto, že obecní vyhláška takovou povinnost určila,“ uvedl soudce zpravodaj Miloslav Výborný.  Zacházení s autovraky navíc upravuje zákon o pozemních komunikacích a další předpisy. Obec tak překročila svou kompetenci a zasáhla do záležitosti přesahující místní charakter.

Holýšov se chtěl prostřednictvím vyhlášky vypořádat s dlouhodobě odstavenými vraky, které místní trápí stejně jako obyvatele mnoha jiných měst. Zvolené řešení se však nezamlouvalo ministerstvu vnitra, které platnost vyhlášky pozastavilo a navrhlo Ústavnímu soudu zrušit ji. Ačkoli soud podle Výborného ve sporech s vnitrem většinou stojí na straně samospráv a chápe jejich snahu ovlivnit dění v obcích, musel tentokrát dát za pravdu ministerstvu. „Obec skutečně normovala záležitosti, které jednak normovala zcela zbytečně, protože jsou řadou zákonů již upraveny, a jednak normovala velice chybně,“ shrnul soudce zpravodaj.

Další sporný článek vyhlášky určoval jako prodejní místo pro stánkový prodej městskou tržnici a stanovil, že o umístění prodejního stánku rozhodne Městský úřad Holýšov. Město podle Ústavního soudu chybovalo i v tomto bodě. „Obec by bývala mohla takové řešení přijmout, ale cestou takzvané přenesené působnosti, takže jako úřad, nikoliv jako obec,“ uvedl Výborný. Obec tak měla záležitosti stánkového prodeje měla řešit v tržním řádu, nikoliv ve vyhlášce.