Nejúspěšnější studenti v soutěži o české historii se sešli v Klementinu

Praha – Více než 900 žáků vyšších ročníků základních škol a studentů středních škol se zapojilo do vědomostní soutěže o české historii. Ti nejlepší z nich se sešli v pražském Klementinu, aby si z rukou ministra kultury Jiřího Bessera převzali své ocenění. Mp3 přehrávače, fotoaparáty i iPady zamířily do všech koutů České republiky.

Soutěž probíhala v říjnu formou interaktivního znalostního kvizu umístěného na internetových stránkách. Soutěžící mohli získat až 100 bodů a prokázat tak znalost a povědomí o českých dějinách. O ceny se hrálo ve dvou kategoriích – základní školy a střední školy. Věcné ceny získalo vždy prvních deset soutěžících. Odborným garantem obsahu kvizu je Národní ústav pro vzdělávání a na obsahu se podíleli učitelé dějepisu i historici z vysokých škol.

Soutěž zrealizovala u příležitosti zavedení značky "Magni – Cesty s příběhem„ Agentura pro rozvoj cestovního ruchu HelpTour v rámci projektu “Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického dědictví křesťanství na území České republiky„ pod záštitou ministra kultury Jiřího Bessera. Projekt podpořila Evropská unie z prostředků Integrovaného operačního programu. “Záměrem vědomostní soutěže bylo podnítit zájem mladých lidí o naši historii a motivovat je k následným výletům a návštěvám významných míst a památek. K oslovení mládeže jsme přistoupili formou interaktivního kvizu, využívajícího audiovizuální obsah ve formě animovaných filmů na motivy příběhů různých osobností a událostí. Kvíz obsahuje otázky jak z obecné, tak i regionální historie,„ popsal soutěž Marek Toušek z agentury HelpTour. “Kdyby se podařilo, aby dítě shlédlo třeba animaci o Santinim a řeklo si, jo to je pěkný, to bych chtěl vidět na vlastní oči a skutečně by se tam pak jelo podívat třeba s rodinou, se školou nebo s kamarády, bylo by to úplně ideální," doplnil Pavel Martinovský z Asociace učitelů dějepisu, který se na vytvoření soutěžního kvizu podílel.

V soutěži se podařilo propojit dějiny s nejmodernějšími médii. Zároveň se ukázalo, že žáci a studenti umějí vyhledávat informace a potom je aplikovat, dovedou uvažovat, pracují s textem i s obrazem. „Soutěž ukázala, že mladí lidé, ať již žáci na základních nebo středních školách, mají zájem o historii. Nejsou jim cizí i otázky, které se v dnešním ateistickém světě jeví jako okrajové – tedy dějiny spojené s otázkou víry, ať již křesťanství, židovství nebo jiné. Zároveň můžeme využít zájem o soutěž jako argument, že naše mládež uznává hodnoty minulosti, jeví zájem o památky a je soutěživá,“ dodal Martinovský.

Soutěžící se přihlašovali ze škol i z domovů, což opět svědčí o zájmu. Zároveň i o tom, že pedagogové neustrnuli a informaci předali žákům, podpořili tedy jejich tvořivost, rozvoj. Soutěž nabídla jiný pohled na dějiny, odlehčený a nutící k zamyšlení.