Speciální ZŠ s internátem chátrá a finance chybí

Nenkovice (Hodonínsko) - Základní škola s internátem a speciálními třídami v Nenkovicích u Kyjova nemá finance na opravy a údržbu školy. Nenkovice školu převzaly od kraje v roce 2007. Budova začala chátrat a vesnice ji nemá za co opravit.

Do školy dnes chodí 120 žáků z Nenkovic i okolí a třídy jsou plné. Díky jejímu fungování žáci nemusí dojíždět až do Kyjova. Obec s 450 obyvateli ji už pátým rokem financuje ze svého rozpočtu. Každý rok jde na školu milion korun. Roční rozpočet obce je přitom 5 milionů korun. „Obec ufinancuje ještě s velkými potížemi provoz, ale nemáme už na opravy nebo údržbu úplně tu nejzákladnější, takže žádáme samozřejmě o dotace,“ říká starosta Nenkovic Petr Zálešák.

Jen výměna oken, která už netěsní, by vyšla asi na 6 milionů. „Náš největší problém je stav budovy, poněvadž je to budova z roku 1947. Máme zde stará okna, která se snažíme vyměnit ve spolupráci s obcí. Podali jsme žádost v rámci 'Zelená úsporám', bohužel tato žádost byla zamítnuta,“ řekl ředitel školy Roman Liebiger. Stejně dopadly i další čtyři žádosti. Vypracované projektové dokumentace už přitom přišly na půl milionu korun. Další žádost o dotace se bude schvalovat na jaře.