Nebezpečná skládka na Kralicku bude zlikvidována

Pardubice - Skládku nebezpečného odpadu v Dolní Lipce na Kralicku čeká po více než patnácti letech dohadů konečně likvidace. Pardubický kraj totiž z evropských fondů získal na její sanaci potřebné finance. Podle propočtů bude stát odstranění ekologické zátěže osmdesát devět milionů korun.

Malou, ale o to nebezpečnější skládku založil v Dolní Lipce v osmdesátých letech minulého století podnik Tesla Králíky. Pod povrchem leží v několika vrstvách statisíce starých zářivek. „Všechny zmetky, které vznikly při výrobě, se vyvážely do těchto míst,“ ukazuje nebezpečné místo starostka Králík Jana Ponocná. 

Přímo na skládce neroste vůbec nic, zem plná jedů je zbarvená do zelena. Okolní zemědělské usedlosti, pole a také zásobárny spodní vody ohrožuje rtuť. „Ta rtuť se může dostat buď do pitné vody, nebo může prosáknout do povrchových vod a odtéct vodotečí dále,“ upozorňuje chemik pardubické univerzity Miloslav Slezák. „Pro nás je štěstí, že ty jedy neprosákly do podzemních vod,“ dodává Jana Ponocná.     

Více než patnáct let usilovalo město Králíky o odstranění nebezpečné skládky, ledy se hnuly až teď. Krajský úřad získal peníze z operačního programu Životní prostředí. Ze svého zaplatí hejtmanství jen malou část z celkové sumy. „Celkový rozpočet na tomto projektu je osmdesát devět milionů, my počítáme se spolufinancováním ve výši patnácti procent,“ říká radní Pardubického kraje Václav Kroutil. 

Pardubický kraj ještě bude muset vybrat specializovanou firmu. Ta začne nebezpečnou skládku likvidovat zřejmě v druhé polovině příštího roku.