S opravami olomouckých paneláků pomohou evropské fondy

Olomouc – Majitelé panelových domů na zanedbaných olomouckých sídlištích Nový Svět, Povel a Nové Sady mohou požádat o příspěvek z evropských fondů na opravu svých nemovitostí. Unie finančně podpoří především zateplování paneláků. Mezi úspěšné žadatele rozdělí evropské peníze olomoucká radnice.

 

Příspěvek od Evropské unie pokryje až 40 procent nákladů, celkem radnice mezi žadatele rozdělí 20 milionů korun. Žádosti o dotace mohou majitelé olomouckých paneláků předkládat radnici do konce dubna. „Dotace v této výzvě jsou určeny na snížení energetické náročnosti bytových domů. Další prostředky jsme již dříve poskytli na opravy výtahů,“ upřesnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Peníze na zateplení panelových budov půjdou z 200milionového příspěvku, který získala Olomouc z evropského integrovaného operačního programu, který je zaměřen na zlepšení prostředí na sídlištích. Část z nich mohou dále získat majítelé domů, kteří je chtějí opravit, zbytek použije radnice pro vlastní investice – na opravy chodníků, komunikací a mobiliáře a dále na rozšíření kapacity parkovacích míst na dotčených sídlištích.

„Zhruba polovinu z přidělené částky jsme už vyčerpali. K nejvýznamnějším akcím, na které jsme je využili, patřila oprava Přichystalovy ulice a rozšíření parkovacích míst v ulicích Skupova a Trnkova. Program musí být ukončen do roku 2015,“ podotkl náměstek Šnevajs. Peníze využila radnice například k revitalizaci sídliště Úzké Díly, které patří k nejlidnatějším v krajském městě.