Protipovodňová opatření u Hodonína mohou vzniknout

Hodonínsko – Povodí Moravy získalo stavební povolení na stavbu první etapy protipovodňových opatření v úseku od Hodonína po Kopčany. Jejich budování v oblasti povodněmi silně ohrožené však zatím nezačne, Povodí Moravy nemá peníze. Na společný česko-slovenský projekt, který má zabezpečit koryto Moravy v úseku dlouhém 35 kilometrů, se nyní státy snaží získat evropské dotace.

O peníze požádají společně dva státy

Postupné získání stavebních povolení nejenom pod Hodonínem, ale i v dalších úsecích až k Lanžhotu je prvním krokem k zabezpečení oblasti. Protože povodně na řece Moravě ohrožují obce na české i slovenské straně, rozhodly se obě země zažádat o dotaci na protipovodňová opatření společně. Celkové náklady se vyšplhají na 3 miliony eur. O tom, zda dotaci získají, bude jasno na začátku příštího roku.

První etapa Hodonín–Kopčany, na kterou nyní Povodí získalo povolení, počítá se zpevněním břehů Moravy v délce 3,5 kilometru. Další dvě etapy zabezpečí řeku až po soutok Moravy a Dyje pod Lanžhotem. Proti velké vodě tak bude lépe chráněn úsek dlouhý bezmála 35 kilometrů. Projekty druhé a třetí etapy počítají vedle zpevnění břehů také s vybagrováním koryta a s odstraněním překážek v řece. Například mezi Lanžhotem a Holičem leží v Moravě už od 40. let spadlá mostní konstrukce.

Za posledních 15 let byla oblast vyplavena už čtyřikrát

Povodně zasáhly Hodonínsko od roku 1997 čtyřikrát – v roce 1997, 2002, 2006 a 2010. Morava tady neničila domy, ale zaplavovala spíše sklepy. Největší škody povodně napáchaly zemědělcům, kterým voda vyplavila úrodu, a lesníkům. V zatopených lužních lesích jim pokaždé uhynulo velké množství zvěře.